Πολιτική υποστήριξης κύκλου ζωής προϊόντων


Πολιτική υποστήριξης κύκλου ζωής προϊόντων της Western Digital

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:  15 Οκτωβρίου 2021 

Η ακόλουθη πολιτική περιγράφει συνοπτικά το χρονικό διάστημα για το οποίο η Western Digital θα παρέχει υποστήριξη λογισμικού για προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πολιτικής αυτής. Αυτή η πολιτική είναι ξεχωριστή από την εγγύηση υλισμικού. Υπάρχουν τρεις περίοδοι υποστήριξης λογισμικού για κάθε προϊόν: Οι τυπικές ενημερώσεις, οι περιορισμένες ενημερώσεις και ο τερματισμός ενημερώσεων/υποστήριξης. Καθεμιά από τις περιόδους υποστήριξης συνδέεται με την ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος από τη Western Digital, όχι με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από μέρους σας.  

Τυπικές ενημερώσεις: Έως και οκτώ έτη μετά την κυκλοφορία ενός προϊόντος από τη Western Digital, παρέχουμε τυπική υποστήριξη λογισμικού. Αυτή συνίσταται σε ενημερώσεις με νέες λειτουργίες, ενημερώσεις συμβατότητας λειτουργικού συστήματος, καθώς αναπτύσσονται νέες εκδόσεις, κατάργηση ορισμένων λειτουργιών που δεν είναι πλέον συμβατές, επιδιορθώσεις σφαλμάτων για την αντιμετώπιση γνωστών προβλημάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση ευπαθειών ασφαλείας. 

Περιορισμένες ενημερώσεις. Οκτώ έτη μετά την κυκλοφορία ενός προϊόντος και έως την έναρξη του ένατου έτους κυκλοφορίας του, η Western Digital παρέχει περιορισμένες ενημερώσεις. Οι επιδιορθώσεις σφαλμάτων, οι ενημερώσεις νέων λειτουργιών και οι ενημερώσεις συμβατότητας με τα λειτουργικά συστήματα ενδέχεται να λήξουν, ωστόσο, η Western Digital θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων. 

Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης. Εννέα έτη μετά από την κυκλοφορία ενός προϊόντος, ενδέχεται να σταματήσουμε να παρέχουμε όλες τις ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας λογισμικού. Επίσης, η Western Digital ενδέχεται να διακόψει την υποστήριξη υπηρεσιών cloud για κάποιο προϊόν το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από τουλάχιστον εννιά χρόνια. Εάν ένα χαρακτηριστικό προϊόντος εξαρτάται από τις υπηρεσίες cloud για τη λειτουργία του, αυτή η λειτουργία θα τερματιστεί.  

Στους παρακάτω πίνακες, μπορείτε να βρείτε το χρονολόγιο προγραμματισμένης υποστήριξης (την ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντων - την ημερομηνία τερματισμού υποστήριξης) και την τρέχουσα περίοδο υποστήριξης. Σημείωση: Τα προϊόντα που κυκλοφόρησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας πολιτικής ενδέχεται να εμπίπτουν σε διαφορετικές περιόδους υποστήριξης.

Όταν ένα προϊόν εμπίπτει σε μια διαφορετική περίοδο υποστήριξης, η Western Digital θα ενημερώνει την κατάσταση του προϊόντος σε αυτή τη σελίδα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική, Επικοινωνήστε μαζί μας

☑️ = Τυπικές ενημερώσεις | ⏸ = Περιορισμένες ενημερώσεις | ⏹️ = Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης

Όνομα Προϊόντος Όνομα Μοντέλου Προϊόντος Χρονολόγιο Προγραμματισμένης Υποστήριξης
(Ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντος - Ημερομηνία τερματισμού υποστήριξης)
My Cloud Home ☑️ My Cloud Home Οκτώβριος 2017 - Δεκέμβριος 2027
  ☑️ My Cloud Home Duo Οκτώβριος 2017 - Δεκέμβριος 2027
Όνομα Προϊόντος Όνομα Μοντέλου Προϊόντος Χρονολόγιο Προγραμματισμένης Υποστήριξης
(Ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντος - Ημερομηνία τερματισμού υποστήριξης)
My Cloud ☑️ My Cloud EX2 Ultra Φεβρουάριος 2016 - Δεκέμβριος 2026
  ☑️ My Cloud EX4100 Φεβρουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
  ☑️ My Cloud PR2100 Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2026
  ☑️ My Cloud PR4100 Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2026
  ⏹️ My Cloud (P/N: WDBCTLxxxxxxx-00) Αύγουστος 2013 - Απρίλιος 2022
  ☑️ My Cloud (P/N: WDBCTLxxxxxxx-10) Οκτώβριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
  ⏹️ My Cloud Mirror Μάρτιος 2014 - Απρίλιος 2022
  ☑️ My Cloud Mirror Gen 2 Σεπτέμβριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
  ⏹️ My Cloud EX2 Μάρτιος 2014 - Απρίλιος 2022
  ⏹️ My Cloud EX4 Μάρτιος 2014 - Απρίλιος 2022
  ☑️ My Cloud EX2100 Φεβρουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
  ☑️ My Cloud DL2100 Φεβρουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
  ☑️ My Cloud DL4100 Φεβρουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2026
WD Cloud ☑️ WD Cloud (Ιαπωνία) Απρίλιος 2015 - Δεκέμβριος 2026
Όνομα Προϊόντος Όνομα Μοντέλου Προϊόντος Χρονολόγιο Προγραμματισμένης Υποστήριξης
(Ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντος - Ημερομηνία τερματισμού υποστήριξης)
My Passport Wireless ⏹️ My Passport Wireless Αύγουστος 2014 - Δεκέμβριος 2024
  ⏸ My Passport Wireless Pro Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2024
  ⏸ My Passport Wireless SSD Δεκέμβριος 2017 - Δεκέμβριος 2024
Όνομα Προϊόντος Όνομα Μοντέλου Προϊόντος Κατάσταση Υποστήριξης
My Book Live ⏹️ My Book Live Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Book Live Duo Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
Προϊόν Όνομα Κατάσταση Υποστήριξης
WD Sentinel ⏹️ WD Sentinel DX4000 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Sentinel DX4200 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Sentinel DS5100 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Sentinel DS6100 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Sentinel RX4100 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
Προϊόν Όνομα Κατάσταση Υποστήριξης
WD Arkeia ⏹️ WD Arkeia DA1300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Arkeia DA2300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Arkeia RA4300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Arkeia RA4300T Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Arkeia RA5300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ WD Arkeia RA6300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
Προϊόν Όνομα Κατάσταση Υποστήριξης
WD My Net ⏹️ My Net N600 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net N750 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net N900 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net N900 Central Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net AC1300 Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net Switch Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net AC Bridge Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Net WiFi Range Extender Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
WD Live Wire ⏹️ WD Live Wire Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
Προϊόν Όνομα Κατάσταση Υποστήριξης
My Book World ⏹️ My Book World (Blue Rings) Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Book World II (Blue Rings) Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Book World (White Light) Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ My Book World II (White Light) Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
WD Sharespace ⏹️ WD ShareSpace Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
WD NetCenter ⏹️ WD NetCenter Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
WD Media Center ⏹️ Dual Option Media Center Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
WD Option ⏹️ Dual Option Combo Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
  ⏹️ Dual Option USB Τερματισμός ενημερώσεων και τερματισμός υποστήριξης
Όνομα Προϊόντος Όνομα Μοντέλου Προϊόντος Χρονολόγιο Προγραμματισμένης Υποστήριξης
(Ημερομηνία κυκλοφορίας προϊόντος - Ημερομηνία τερματισμού υποστήριξης)
Οικογένεια Armor ☑️ Μονάδα σκληρού δίσκου στερεάς κατάστασης G-DRIVE ArmorLock SSD Σεπτέμβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2028