Δωρεάν εφαρμογή peer-to-peer κοινής χρήσης αρχείων που λειτουργεί με το δίκτυο eDonkey και το δίκτυο Kad. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα αναζήτησης για εύρεση των επιθυμητών αρχείων P2P και διαθέτει διεπαφή χρήστη (UI) μέσω Ιστού για διακομιστή/πελάτη P2P με πλήρεις δυνατότητες.