Ερωτήσεις και απαντήσεις

Μονάδα δίσκου Ultrastar DC ZN540 για τον Percona Server για MySQL

Ε: Τι είναι η Percona;

A: Η Percona είναι ένας πρωτοπόρος πάροχος λύσεων βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα. Ως αξιόπιστος συνεργάτης, η Percona παρέχει τεχνογνωσία ενιαίας πηγής σε περιβάλλοντα πολλών πωλητών. Η Percona προσφέρει εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση απόδοσης, διαχείριση βάσεων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης για τις παρακάτω βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB.
https://www.percona.com/services/support/mysql-support

Ε: Ποια είναι η σχέση μεταξύ της Western Digital και της Percona;

A: Η Percona θα κάνει τον διακομιστή Percona Server για MySQL συμβατό με τις μονάδες δίσκου Ultrastar DC ZN540 NVMe™ ZNS SSD. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει:

 • Τον διακομιστή Percona Server για MySQL που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές λογισμικού για την υποστήριξη των μονάδων Ultrastar DC ZN540 και θα είναι διαθέσιμος για δωρεάν λήψη από τον ιστότοπο της Percona
 • Συστάσεις για περιπτώσεις χρήσης για γενικούς σκοπούς και παραμετροποιήσεις για τη συνδυασμένη λύση με τις μονάδες Ultrastar DC ZN540
 • Βέλτιστες πρακτικές για τις παραμετροποιήσεις απόδοσης για τη συνδυασμένη λύση με τις μονάδες Ultrastar DC ZN540
 • Μετρήσεις δεικτών απόδοσης των συνδυασμένων λογισμικών για τη συνδυασμένη λύση με τις μονάδες Ultrastar DC ZN540
 • Εργαλειοποίηση επιχειρηματικής κλάσης για τη συνδυασμένη λύση με τις μονάδες Ultrastar DC ZN540
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά
  • Παρακολούθηση/Ειδοποίηση
  • Προηγμένη αντιγραφή και υποστήριξη υψηλής διαθεσιμότητας

Ε: Γιατί κάποιος πελάτης να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μια βάση δεδομένων MySQL με μονάδες Ultrastar DC ZN540;

A: Η χρήση της MySQL σε μια μονάδα Ulrastar DC ZN540 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη στην απόδοση, καθώς και οφέλη συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για συναλλακτικούς φόρτους εργασιών με βάσεις δεδομένων OLTP. Αυτή η λευκή βίβλος εξηγεί αυτά τα οφέλη λεπτομερώς.

Ε: Η Western Digital δημιούργησε ορισμένα από τα λογισμικά ZNS;

A: Η ερευνητική ομάδα της Western Digital έχει συνεισφέρει πολυάριθμες προσθήκες για τη θεμελίωση των βάσεων για συσκευές αποθήκευσης σε ζώνες:

 • Η Western Digital προήδρευσε και συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια προτυποποίησης του NVMe για την υποστήριξη των συσκευών αποθήκευσης σε ζώνες. Η προδιαγραφή των χώρων ονομάτων διαμοιρασμένων σε ζώνες (ZNS) της NVMe κατοχυρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 και δημοσιεύτηκε ως Τεχνική Πρόταση NVMe 1.4a.
 • Η Western Digital συνεισέφερε το απαραίτητο λογισμικό για τη δημιουργία των συσκευών με τμήματα ζώνης με την υποστήριξη του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux® έκδοσης 5.9 και SPDK 20.10 και νεότερου.
 • Η Western Digital συνεισέφερε το σύστημα αρχείων ZenFS ως σύστημα υποστήριξης αποθήκευσης στο έργο RocksDB. Παρέχει τη δυνατότητα στο σύστημα δεδομένων κλειδιών-τιμών RocksDB να αποθηκεύει τα δεδομένα του εσωτερικά σε μια μονάδα SSD για αποθήκευση σε ζώνες και να βελτιώνει την απόδοση μέσω της χρήσης μονάδων ZNS SSD.

Ε: Πώς συνεργάζονται οι προσθήκες λογισμικού της Western Digital με την Percona;

A: Η Western Digital παρείχε τη δυνατότητα της αναβάθμισης του λογισμικού στο επίπεδο της RocksDB. Ωστόσο, η RocksDB χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια ως ανεξάρτητη εφαρμογή. Περισσότερο, αποτελεί έναν μηχανισμό αποθήκευσης που αξιοποιείται από πολλές εφαρμογές υψηλότερου επιπέδου διαχείρισης δεδομένων. Μία από τις εφαρμογές που μπορεί να αξιοποιήσει τη RocksDB ως μηχανισμό αποθήκευσης είναι η MySQL. Με αυτή τη διαμόρφωση, αναφέρεται ως MyRocks. Το σύστημα αρχείων ZenFS της Western Digital ενσωματώνει τη MyRocks και επιτρέπει στη MySQL, με τη χρήση του συστήματος υποστήριξης αποθήκευσης MyRocks, να αποθηκεύει δεδομένα εσωτερικά στις μονάδες ZN540. Καθώς όλα τα περιγραφόμενα συστατικά λογισμικού είναι ανοικτού κώδικα, ένας χρήστης της MySQL θα μπορεί να συναρμόσει όλα τα στοιχεία μεταξύ τους, ώστε να κάνει όλη τη στοίβα λειτουργική. Αυτή η προσέγγιση ίσως είναι η προτιμότερη για τους ερευνητές, ωστόσο, οι περισσότεροι πελάτες μεγάλης κλίμακας θα απαιτήσουν υποστήριξη για τη συνολική στοίβα του λογισμικού. Η Percona ήδη πλέον υποστηρίζει τη MyRocks ως μηχανισμό αποθήκευσης για τον διακομιστή Percona Server για MySQL. Η Percona ενσωματώνει και υποστηρίζει την πλήρη στοίβα της MySQL στη MyRocks στο σύστημα αρχείων ZenFS των μονάδων Ultrastar DC ZN540. Οι τελικοί χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν τον Percona Server για MySQL και να τον χρησιμοποιούν εγγενώς με τις μονάδες Ultrastar DC ZN540 με την αποσυσκευασία τους, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα πακέτα λογισμικού. Η Percona θα προσφέρει στους τελικούς χρήστες συνδρομές υποστήριξης για την πλήρη στοίβα του λογισμικού και ένα μοναδικό σημείο επαφής για τη βοήθεια στην εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη ρύθμιση της απόδοσης.

Ε: H Western Digital θα πωλεί υποστήριξη της Percona;

A: Όχι, η συνεργασία με την Percona βασίζεται σε μια σύμβαση παραπομπής. Εάν κάποιος πελάτης ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί τη μονάδα Ultrastar DC ZN540 με MySQL, μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεάν λήψη του λογισμικού Percona Server για MySQL και ως μορφή πακέτου ανοικτού κώδικα από τον ιστότοπο της Percona (μόλις η λύση καταστεί διαθέσιμη). Εάν κάποιος πελάτης χρειαστεί υποστήριξη για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση, και τη ρύθμιση της λειτουργίας του λογισμικού Percona Server για MySQL, η Western Digital θα παραπέμψει αυτόν τον πελάτη στην Percona μέσω μιας διαδικασίας συμφωνίας εγγραφής. Στη συνέχεια, η Percona θα προσφέρει και θα πωλεί υπηρεσίες υποστήριξης και ανανέωσης του λογισμικού σε αυτόν τον πελάτη. Η Percona δεν εμπλέκεται στις πωλήσεις του υλισμικού ή των συσκευών ZNS. 

Ε: Οι χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες υποστηρίζονται μόνο με βάσεις δεδομένων MySQL;

A: Όχι, οι χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες έχουν τη δυνατότητα να είναι επωφελείς σε πολλές περιπτώσεις χρήσης. Ωστόσο, οι χώροι ονομάτων διαμοιρασμένοι σε ζώνες πρέπει να εγγράφονται διαδοχικά, και, έτσι, η στοίβα του λογισμικού πρέπει να τροποποιείται για να υποστηρίζει αυτές της συσκευές. Η Western Digital συνεργάζεται με τους πιο δημοφιλείς συνεργάτες λογισμικού και υποστήριξης για να μειώσει τους περιορισμούς εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ρύθμισης λειτουργίας και διαχείρισης των λύσεων.