Μονάδες ZNS SSD

Επιταχύνοντας τις εφαρμογές για δεδομένα μεγάλης κλίμακας

Υψηλότερη απόδοση

Έως και 4 φορές μεγαλύτερη δυνατότητα διαχείρισης φόρτου εργασιών σε σύγκριση με τις συμβατικές μονάδες NVM SSD.

Υψηλότερη ποιότητα υπηρεσίας (QoS)

Η χαμηλότερη πολυπλοκότητα των λειτουργιών έχει ως αποτέλεσμα έως και 65% χαμηλότερες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης, το οποίο συνεπάγεται υψηλότερη ποιότητα υπηρεσίας (QoS)

Υψηλότερη αποτελεσματικότητα

Ελαχιστοποιεί τη συλλογή απορριμμάτων από τη μονάδα με στόχο την επιστροφή πόρων στον χρήστη

Ο ρυθμός ανθρώπινης και μηχανικής παραγωγής δεδομένων υπερβαίνει την προσφορά της βιομηχανίας σε bit. Τα κέντρα δεδομένων πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και τη χρήση της αποθήκευσης για να συμβαδίσουν. Η αποθήκευση σε ζώνες είναι η απάντηση.

Οι μονάδες SSD για αποθήκευση σε ζώνες δίνουν τη δυνατότητα στις εφαρμογές να εγγράφουν δεδομένα διαδοχικά σε διακριτές ζώνες, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη τοποθέτηση και διαχείριση των δεδομένων. Οι μονάδες δίσκου χώρων ονομάτων σε ζώνες (ZNS) NVMe™ 1.0 SSD καταργούν τη συλλογή ψηφιακών απορριμμάτων από τις συσκευές, με αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση και ποιότητα υπηρεσιών.

Οι μονάδες ZNS SSD βελτιώνουν τη συνολική αποτελεσματικότητα και τη χρήση των συστημάτων κέντρου δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα της πολλαπλής τοποθέτησης και βοηθώντας τα κέντρα δεδομένων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εκρηκτικής αύξησης των δεδομένων.

Οπτική απεικόνιση των πλεονεκτημάτων της ZNS MySQL

Μονάδα Ultrastar DC ZN540

Βάσεις δεδομένων MySQL™ επιχειρηματικής κλάσης με ενσωματωμένη συμβατότητα ZNS

Η Western Digital και η Percona ενοποίησαν πλήρως συσκευές, πρωτόκολλα και λογισμικά για να επιτύχουν μια λύση βάσης δεδομένων πλήρους στοίβας MySQL, βασισμένη στις τεχνολογίες ZNS και MyRocks.

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα Ultrastar DC ZN540 και τον διακομιστή Percona Server για MySQL, οι φόρτοι εργασιών σε βάσεις δεδομένων OLTP μπορούν να υλοποιήσουν ένα νέο επίπεδο απόδοσης με τους βέλτιστους στην κατηγορία τους λανθάνοντες χρόνους, μεγιστοποιημένη απόδοση συσκευών υπό ρεαλιστικές συνθήκες (όχι με συνθετικούς δείκτες απόδοσης βασισμένους στο ΙΟ) και 7 έως 25% περισσότερο ωφέλιμο χώρο σε κάθε συσκευή. Αυτά τα οφέλη είναι ανεξάρτητα από κόστη για άδειες χρήσης λογισμικών ή αυστηρών περιόδων χρήσης από πωλητές, εξαιτίας των λογισμικών ανοικτού κώδικα και του προτύπου NVMe ZNS.

Επιτάχυνση εφαρμογών

Εάν χρησιμοποιείτε βάσεις δεδομένων RocksDB, εμείς μπορούμε να τις βελτιώσουμε

ZNS + RocksDB = Μέγιστη απόδοση

Πολλές από τις βάσεις δεδομένων επόμενης γενιάς «NewSQL» αξιοποιούν την ισχύ των RocksDB ως μηχανισμό για την αποθήκευσή τους. Η Western Digital δημιούργησε το ZenFS, ένα πρόσθετο συστήματος αρχείων που επιτρέπει στις εφαρμογές με βάση τις βάσεις δεδομένων RocksDB να ενσωματώνουν άμεσα συσκευές ZNS. Αυτό το πρόσθετο καταργεί τη συλλογή ψηφιακών απορριμμάτων στο παρασκήνιο στις μονάδες SSD και στο σύστημα αρχείων προκειμένου να αξιοποιήσει την πλήρη απόδοση των υποκείμενων μέσων flash.

Χρησιμοποιήστε τις προσθήκες ανοικτού κώδικα της Western Digital, με λίγες ή με καμία τροποποίηση, για να βελτιώσετε τους φόρτους εργασιών σας με βάση τις βάσεις δεδομένων RocksDB στη μονάδα ZN540.

zonedstorage.io

Δημιουργήστε την επόμενη ΜΕΓΑΛΗ καινοτομία στα δεδομένα

Με τη ZNS, οι προγραμματιστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές τους θα επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση στα μέσα flash Οι πλήρως ενσωματωμένες εφαρμογές θα επωφεληθούν από τους λανθάνοντες χρόνους κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου κατά κανόνα, από τη σταθερή απόδοση ανάγνωσης, ακόμη και κάτω από απαιτητικό φόρτο εγγραφής και από την εξάλειψη της επιβράδυνσης στην απόδοση μακροπρόθεσμα, καθώς η μονάδα βρίσκεται σε χρήση.

Η Western Digital δεσμεύεται να παρέχει τη δυνατότητα και να κατασκευάσει ένα μεγάλο οικοσύστημα για τη ZNS.
Ελάτε μαζί μας, στην αναζήτηση του κέντρου δεδομένων της επόμενης γενιάς.

zoned

Λήψη χαρακτηριστικού

Εξερευνήστε τις δυνατότητες της αποθήκευσης σε ζώνες

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δελτίο δεδομένων Ultrastar DC ZN540

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

Τώρα, η αποθήκευση σε ζώνες περιλαμβάνει και τις δύο τεχνολογίες μονάδων HDD & μονάδων SSD