Εξειδικευμένες κάρτες μνήμης

Ενισχύστε περαιτέρω την απόδοση σε εξειδικευμένες συσκευές όπως κάμερες παρακολούθησης για επιχειρήσεις και οικιακή χρήση, κάμερες καταγραφής πορείας, drone και κάμερες στο ταμπλό.

Γνωστοποιήσεις
1. Οι πραγματικές ώρες αποθήκευσης βίντεο είναι λιγότερες. Έως 120.000 ώρες/πάνω από 13 χρόνια με 256GB, 60.000 ώρες με 128GB, 30.000 ώρες με 64GB και 15.000 ώρες με 32GB. Μόνο βίντεο Full HD. Οι συνολικές ώρες βίντεο 4K UHD είναι λιγότερες.
2. Οι πραγματικές ώρες αποθήκευσης βίντεο είναι λιγότερες. Έως 40.000 ώρες για κάρτα 512GB, 20.000 ώρες για κάρτα 256GB, 10.000 ώρες για κάρτα 128GB, 5.000 ώρες για κάρτα 64GB και 2.500 ώρες για κάρτα 32GB. Μόνο βίντεο Full HD. Οι συνολικές ώρες βίντεο 4K UHD είναι λιγότερες.
3. Κάρτα μόνο. Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος και την ιστοσελίδαwww.westerndigital.com/solutions/memory-cards για περισσότερες πληροφορίες και περιορισμούς.
4. Η Ταχύτητα UHS Κλάσης 3 (U3) και η Ταχύτητα UHS κλάσης 1 (U1) υποδηλώνουν την απόδοση σχεδιασμένη για την υποστήριξη εγγραφής βίντεο σε πραγματικό χρόνο με χρήση βασικών συσκευών UHS. Η ταχύτητα βίντεο UHS Κλάσης 30 (V30) και ο διατηρούμενος ρυθμός καταγραφής βίντεο 30 MB/s υποδηλώνουν απόδοση, σχεδιασμένη για την υποστήριξη εγγραφής βίντεο σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κεντρικών συσκευών με δυνατότητα UHS. Δείτε σχετικά στη διεύθυνση  www.sdcard.org/consumers/speed.
5. Απαιτείται συμβατή συσκευή. Η υποστήριξη βίντεο Full HD (1.920x1.080) και/ή 4K (3.840x2.160) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη βασική συσκευή, τα χαρακτηριστικά των αρχείων, τις συνθήκες χρήσης και άλλους παράγοντες. Δείτε σχετικά στη διεύθυνση  https://www.westerndigital.com/brand/sandisk/hd-video-definitions.
6. Ταχύτητα ανάγνωσης έως και 100MB/s, ταχύτητα εγγραφής έως και 40MB/s. Βάσει εσωτερικών ελέγχων. Η απόδοση μπορεί να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη κύρια συσκευή, τις συνθήκες χρήσης καθώς και άλλους παράγοντες. 1 MB = 1.000.000 byte.