Οι πολιτικές μας.

Η Διοικητική Επιτροπή Ιδιωτικού Απορρήτου συγκροτείται από εκτελεστικά στελέχη του οργανισμού μας και γνωμοδοτεί για το Πρόγραμμα Απορρήτου Δεδομένων.

Διαθέτουμε μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα απορρήτου δεδομένων, οι οποία διαχειρίζεται το ιδιωτικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένου ενός Προϊσταμένου Προστασίας Δεδομένων και επαγγελματιών πλήρους απασχόλησης, που είναι αρμόδιοι για το ιδιωτικό απόρρητο.

Οι εσωτερικές πολιτικές μας περιγράφουν τους ρόλους, τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων.

Οι εσωτερικές πολιτικές μας καθορίζουν τους γενικούς εταιρικούς κανόνες προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.

Διοργανώνουμε τακτική επιμόρφωση των εργαζομένων μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοί μας αντιλαμβάνονται τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Απορρήτου μας εδώ και τη Δήλωση περί Cookies εδώ. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Νόμο περί Ιδιωτικού Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA), όπως περιγράφονται στην Ανακοίνωση CCPA μας εδώ.