Zwroty i anulowanie

Z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń, produkty zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Western Digital mogą zostać zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Western Digital. Wszystkie produkty zakupione od autoryzowanego sprzedawcy należy zwrócić sprzedawcy zgodnie z określonymi przez niego warunkami.

Wyjątki: (i) Oprogramowanie, które zostało udostępnione klientowi poprzez wysyłkę łącza do pobrania lub klucza licencyjnego przez e-mail lub inną metodą elektroniczną lub odnośnie do którego klient otrzymał instrukcje pobierania (również z platformy stron trzecich) oraz (ii) jakiekolwiek produkty, co do których informowano o braku możliwości dokonania zwrotu.

Aby rozpocząć zwrot, odwiedź stronę Zwroty i anulowanie. Aby rozpocząć, należy podać swój adres e-mail i numer zamówienia.

Po zgłoszeniu zwrotu Western Digital wygeneruje opłaconą z góry etykietę wysyłkową, której należy użyć do odesłania artykułów. Zwracane artykuły muszą być w stanie nieużywanym, w oryginalnym lub podobnym opakowaniu, z dokumentem dostawy oraz wszystkimi akcesoriami i instrukcjami. Jeśli powyższe warunki nie będą spełnione, Twój zwrot zostanie uznany za niekompletny. Przesyłka zostanie wysłana do Ciebie z powrotem bez zwrotu środków. Nie będziemy przyjmować ani przetwarzać zwrotów bez ważnego numeru upoważnienia do zwrotu towaru. Odwiedź stronę Zwroty i anulowanie, aby w dowolnym momencie sprawdzić status zwrotu.

Western Digital musi otrzymać zwrot w ciągu 10 dni od wystawienia numeru upoważnienia do zwrotu towaru. Przypisany numer jest ważny tylko przez 10 dni i wygasa 11. dnia od daty wystawienia. Nie przyjmujemy zwrotów po tym terminie.