Kultura zaufania i przejrzystości

Całkowicie poświęcamy się pozytywnej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw we wszystkich aspektach naszej działalności. W firmie Western Digital kierujemy się troską o innych.

DŁUGOFALOWE ZAANGAŻOWANIE

Nowe, wysokie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Western Digital jest już liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale teraz planujemy dokonywać jeszcze większych zmian. Nasze cztery nowe, ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju będą miały duży wpływ na działalność operacyjną, rozwój produktów i zarządzanie łańcuchem dostaw, a także na nasze globalne oddziaływanie na środowisko. Kontynuując nasze działania w kierunku ograniczenia emisji, zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w 100% w oparciu o odnawialne źródła energii do 2030 r. oraz do osiągnięcia zerowej emisji netto (zakresy 1 i 2) do 2032 roku. Zobowiązujemy się również do kierowania ponad 95% naszych odpadów do ponownego przetworzenia oraz do ograniczenia poboru wody o 20% do 2030 r.

Dziękujemy za wspieranie nas na naszej drodze ku lepszej przyszłości.

INNOWACJA W PRZYSZŁOŚĆ

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za rok fiskalny 2023.

W Western Digital angażujemy się w ochronę i wspieranie naszych ludzi, naszego środowiska i naszych społeczności. Zaangażowanie to widoczne jest w naszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok fiskalny 2022, w którym przedstawiamy naszą strategię opartą na danych oraz wyszczególniamy nasze znaczące osiągnięcia w roku fiskalnym 2023. Istotne sukcesy to, między innymi, postęp w realizacji celów związanych z inicjatywą Science Based Targets, aktywne zarządzanie łańcuchami dostaw, promowanie integracyjnego środowiska pracy, wspieranie społecznych inicjatyw wolontariackich i filantropijnych, a także wdrażanie naszego globalnego programu w zakresie zgodności z przepisami i etyki.

ŚRODOWISKO

Równowaga środowiskowa jest konieczna dla naszego długoterminowego sukcesu, zarówno jako firmy, jak i gatunku ludzkiego.

Aktywnie monitorujemy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne, abyśmy mogli chronić świat, w którym wszyscy żyjemy.

LUDZIE

Ludzie są siłą napędową naszej firmy.

Począwszy od respektowania praw człowieka, poprzez dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo, a skończywszy na zarządzaniu łańcuchami dostaw – we wszystkich naszych działaniach słuchamy ludzi wokół nas i dążymy do poprawy ich sytuacji życiowej oraz finansowej.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Jesteśmy światowymi liderami w zakresie produkcji, dlatego też nasz łańcuch dostaw jest duży i ma duże znaczenie.

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, pomagając im w przestrzeganiu tak samo wysokich standardów, jakich sami przestrzegamy.

ETYKA

Działalność biznesowa prowadzona w sposób etyczny jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze.

Wspieramy środowisko etycznego postępowania poprzez zasady i praktyki, dzięki którym zdobyliśmy publiczne uznanie za naszą dbałość o uczciwość.

FILANTROPIA

Celem naszych programów dobroczynnych jest wywarcie istotnego wpływu.

W Western Digital kierujemy się dbałością o innych! Dawanie czegoś od siebie i reagowanie na potrzeby naszych społeczności jest priorytetem naszej firmy. Wierzymy, że możemy zrobić więcej, kiedy działamy razem!

PRYWATNOŚĆ

Utrzymanie integralności praktyk dotyczących prywatności i bezpieczeństwa jest kluczowe dla naszego zaangażowania wobec użytkowników.

Dostarczamy produkty i usługi, które przechowują i przekazują dane przy założeniu, że ochrona danych jest kluczowa dla naszych użytkowników.

Biblioteka zasobów