Przywództwo

Nasi oddani i pełni pasji członkowie kadry kierowniczej nie tylko zarządzają naszą strategią i operacjami biznesowymi, ale również inspirują cały zespół do nieustannego poszerzania granic naszego spojrzenia na możliwości oferowane przez dane.

Zarząd wykonawczy

Rada Dyrektorów

Przewodniczący Komitetów

Działania w sferze polityki publicznej w USA

Na mocy swoich polityk Western Digital będzie uczestniczyć w działaniach prawnych, regulacyjnych i publicznych, jeśli Rady Dyrektorów uzna, iż takie działania leżą w najlepszym interesie firmy. Jednakże firma nie prowadzi ani nie wspiera żadnych komitetów politycznych ani nie przekazuje swoich funduszy czy zasobów na rzecz jakichkolwiek kandydatów, partii politycznych, organizacji, organizacji niekandydujących, organizacji zdefiniowanych w sekcji 501(c)(4) lub 527 biorących udział w wyborach lokalnych, stanowych lub krajowych bądź referendach lokalnych lub stanowych. Firma nie wykorzystuje swoich funduszy ani zasobów do prowadzenia niezależnych działań politycznych. **https://www.westerndigital.com/company/corporate-responsibility/us-public-policy-activities**