MAGAZYN DANYCH RAID

SYSTEM RAID

RAID to akronim od Redundant Array of Independent Disks (nadmiarowa macierz niezależnych dysków). Do sieciowego magazynu danych wyposażonego w macierz RAID można podłączyć co najmniej dwa dyski, które będą działać jak jeden szybki dysk o dużej pojemności, albo skonfigurować system w taki sposób, aby na jednym z dysków była automatycznie zapisywana dodatkowa („lustrzana”) kopia wszystkich danych w czasie rzeczywistym.

RAID 0 – WYDAJNOŚĆ

W trybie RAID 0 dane są zapisywane na wszystkich dyskach w grupie RAID z użyciem techniki przeplotu. Tryb RAID 0 nie oferuje nadmiarowości danych, natomiast zapewnia najwyższą wydajność ze wszystkich poziomów RAID. W trybie RAID 0 dane są dzielone na mniejsze segmenty i zapisywane na każdym dysku w grupie dysków.

RAID 1 – OCHRONA DANYCH

Po ustawieniu systemu w trybie ochrony danych (znanym także jako kopia lustrzana lub RAID 1) pojemność nominalna systemu zmniejsza się o połowę. Jedna połowa pojemności służy do zapisywania naszych danych, druga połowa zawiera duplikat tych danych. W przypadku awarii jednego z dysków dane pozostają bezpiecznie zdublowane na drugim.

RAID 5 – OCHRONA DANYCH I SZYBKOŚĆ

W przypadku systemów z co najmniej trzema dyskami zalecane jest korzystanie z systemu RAID 5. W ten sposób uzyskujemy zalety obu wymienionych wcześniej układów: dużą wydajność wynikającą z rozłożenia danych z przeplotem na wszystkich napędach; oraz ochronę danych, ponieważ jedna czwarta pojemności każdego dysku jest rezerwowana na dane korekcji błędów, co pozostawia trzy czwarte pojemności całego systemu na przechowywanie danych.

RAID 10 – wysoka wydajność i niezawodność

Tryb RAID 10 lub RAID 1+0 zapewnia bardzo dużą szybkość operacji wejścia/wyjścia dzięki przeplataniu segmentów danych RAID 1 (dublowanych). Ten tryb RAID doskonale nadaje się do obsługi baz danych o krytycznym znaczeniu, wymagających maksymalnej wydajności i dużej odporności na usterki. System skonfigurowany w trybie RAID 10 ma pojemność równą połowie sumy pojemności wszystkich dysków takiej macierzy.

JBOD I WOLUMINY ŁĄCZONE

Tryb JBOD polega na wykorzystaniu co najmniej jednego dysku w konfiguracji poza trybem RAID zorganizowanego w oddzielne woluminy logiczne. Wolumin łączony to inaczej zespół dysków twardych połączonych liniowo w celu utworzenia jednego dużego woluminu logicznego. Zaletą tego trybu jest możliwość dodawania kolejnych napędów bez zmiany formatowania systemu.