Odzyskiwanie danych

Informacje prawne

Jeśli korzystasz z usług odzyskiwania danych, firma Western Digital nie unieważni gwarancji dotyczącej dysku, który został zakupiony u sprzedawcy lub dystrybutora Western Digital. Aby zachować status gwarancji dysku, dopilnuj aby Twój usługodawca dostarczył Ci sporządzone na papierze firmowym pisemne potwierdzenie wykonania usług odzyskiwania danych lub innych usług. We wszelkich innych przypadkach gwarancja Western Digital zostanie unieważniona, jeśli zwrócony dysk będzie posiadał wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub manipulowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub innych przyczyn opisanych w naszych zasadach obsługi gwarancyjnej

Porozumienia zawierane z usługodawcą wymienionym poniżej to sprawa pomiędzy Tobą, a usługodawcą. Firma Western Digital nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, dotyczącej usług świadczonych przez usługodawcę, w tym między innymi gwarancji dotyczącej jakości lub niezawodności wykonywanych przez niego usług. Wyboru usługodawcy dokonujesz na własne ryzyko. Firma Western Digital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody odnoszące się do lub wynikające z wykonania usług przez usługodawcę, w tym między innymi za utratę danych przechowywanych na dysku twardym Western Digital.

Wielu naszych partnerów świadczących usługi z zakresu odzyskiwania danych prowadzi działalność w skali globalnej. Jeśli chcesz skorzystać z usług odzyskiwania danych, a nie widzisz któregoś z naszych partnerów na liście dotyczącej swojego kraju, skontaktuj się z nim, aby uzyskać informacje i pomoc.