Zoned Storage

Wyższa pojemność, niższy całkowity koszt posiadania i wyższa jakość usług

Rosnący popyt na pojemność pamięci masowej w centrach danych

Ilość danych tworzonych przez przedsiębiorstwa, maszyny i treści generowane przez konsumentów nadal napędza zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowej w centrach danych na poziomie petabajtów, eksabajtów, a nawet zetabajtów. Obecnie w wielkoskalowej infrastrukturze danych wykorzystuje się już dziesiątki tysięcy dysków SSD i HDD. Zarządzanie tak ekstremalną skalą danych w sposób efektywny kosztowo szybko staje się wymogiem.

Zalety Zoned Storage dla centrów danych

Zoned Storage to oparta na standardach inicjatywa open source pozwalająca centrom danych na wydajne skalowanie w erze zetabajtów danych. Za Zoned Storage kryją się dwie technologie: zapis magnetyczny gontowy (Shingled Magnetic Recording, SMR) w dyskach HDD i Zoned Namespaces (ZNS) w dyskach SSD.

Urządzenia Zoned Storage, takie jak dyski SSD ZNS, są podzielone na strefy, co znacznie upraszcza architekturę dysku i minimalizuje potrzebę skomplikowanego zarządzania danymi. Dzięki ujednoliconemu stosowi oprogramowania host może w inteligentny sposób umieszczać dane w różnych strefach, co zapewnia te kluczowe korzyści:

Zwiększona pojemność

Większa gęstość i skala, ponieważ praktycznie nie jest wymagana funkcja over-provisioning

Mniejszy koszt

Znacząco zmniejszone wymagania dotyczące pamięci DRAM i mniejsza liczba wymaganych funkcji logiki pomocniczej

Wyższa jakość usług

Dzięki temu, że wymagane jest minimalne zbieranie śmieci, sterownik urządzenia może szybciej reagować

Większa wytrzymałość

Dane nie są ciągle nadpisywane, co skutkuje większą wytrzymałością

Wdrożenie Zoned Storage na hoście umożliwia bardziej efektywną współpracę oprogramowania systemowego i sprzętu poprzez wyeliminowanie wielu (powielonych) poziomów pośrednictwa wymaganych do logicznego i fizycznego mapowania między hostem a kontrolerem SSD oraz między systemem plików a urządzeniem. ZNS ogranicza również potrzebę korzystania z funkcji over-provisioning oraz eliminuje problemy związane ze wzmocnieniem zapisu i zmiennością jakości usług. Krótko mówiąc, ZNS rozwiązuje problemy związane ze skalą, jakością usług i całkowitym kosztem posiadania, które utrudniają stosowanie konwencjonalnych dysków SSD.

Zoned Storage umożliwia oszczędne skalowanie pamięci masowej w erze zetabajtów

Zoned Storage składa się z SMR dla dysków HDD i ZNS dla dysków SSD. Zoned Named Spaces to rozszerzenie standardu NVMe™. Technologia ta umożliwia nam oferowanie dysków SSD, które są podzielone na strefy podobnie jak dyski twarde SMR, dzięki czemu pamięć masowa HDD i SSD może być postrzegana jako jedna technologia. Zoned Storage wykorzystuje technologie SMR i ZNS oraz standardy open source w celu zwiększenia skalowalności centrum danych.

Dzięki ujednoliconej platformie programowej dane mogą być inteligentnie rozmieszczane na dyskach HDD SMR i dyskach SSD ZNS, co zwiększa pojemność magazynu danych, obniża całkowite koszty posiadania i poprawia jakość usług. Dzięki Zoned Storage dostawcy centrów danych i chmur obliczeniowych mogą bardziej efektywnie kosztowo skalować pamięć masową dla ery zetabajtowej.

Konwencjonalne

Urządzenie kontroluje umieszczanie danych

Zoned

Aplikacje kontrolują umieszczenie danych w strefach

Osiąganie większych pojemności dzięki Zoned Storage

Polecane artykuły

Wydarzenie

Dołącz do grupy dyskusyjnej magazynów danych

Grupa dyskusyjna magazynów danych regularnie przedstawia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie architektury magazynów danych. Odbywają się zarówno wydarzenia wirtualne, jak i w obszarze zatoki.

Więcej informacji

Blog

Ratyfikacja ZNS

Przeczytaj o standardzie Zoned Storage, ZNS, który został zatwierdzony przez konsorcjum NVMe.

Więcej informacji

Film

Wstęp do Zoned Storage

Dowiedz się, w jaki sposób Zoned Storage umożliwia centrom danych skalowanie, poprawę jakości obsługi i niższy całkowity koszt posiadania. Przedstawiane są technologie, które kryją się za Zoned Storage, czyli zapis magnetyczny gontowy (Shingled Magnetic Recording, SMR) w dyskach HDD i Zoned Namespaces (ZNS) w dyskach SSD.

Więcej informacji

Film

ZNS: Uniknięcie opłat w zakresie interfejsu blokowego w przypadku dysków SSD opartych o technologię Flash

Odkryj Zoned Namespaces i nowe podejście w zakresie funkcjonalności pomiędzy hostem a dyskiem SSD, które pozwala uzyskać wyższą wydajność i niższy koszt.

Więcej informacji

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza strona internetowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące naszego portfela produktów i technologii, pojemności, możliwości i zastosowań naszych produktów oraz rynku z nimi związanego, naszych strategii i możliwości rozwoju, a także trendów rynkowych. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ryzyko i niepewność zostały szerzej omówione w dokumentach firmy Western Digital Corporation składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym ostatnim raporcie okresowym, na który zwracamy uwagę. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a my nie zobowiązujemy się do aktualizacji tych stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia późniejszych wydarzeń lub okoliczności, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Informacje
1. Źródło 1: Co to jest Zoned Storage i jakie ma znaczenie – William G. Wong (Electronic Design, 20.09.2020)
2. Źródło 2: Kolejny etap ewolucji dysków SSD: NVMe Zoned Namespaces wyjaśnione przez Billy Tallis (AnandTech.com, 06.08.2020)