Kalkulator pojemności oraz żywotności karty z monitoringu

Wiadomość z ostrzeżeniem

Format wideo

Jakość wideo

Aktywność sceny

Całkowita pojemność magazynu danych
(TB)*

* Wartości wskazane przez kalkulator pojemności magazynu danych z monitoringu są przedstawiane wyłącznie w celach poglądowych. Całkowita pojemność magazynu danych jest obliczana na podstawie parametrów wybranych w narzędziu, typowego stopnia kompresji dla filmów w formacie MJPEG, H.264 i H.265 i H.265+ określonego wyłącznie przez WD w połączeniu z jakością obrazu i poziomem aktywności sceny oraz głębi kolorów 30 bitów dla filmów o jakości 4K i wyższej a także dla 16 bitów dla pozostałych rozdzielczości. Rzeczywista potrzebna ilość miejsca może różnić się w zależności od liczby podłączonych kamer, wymaganego czasu przechowywania nagrań, formatu filmu, stopnia kompresji, rozdzielczości kamer, liczby klatek na sekundę, głębi kolorów, parametrów systemu, podzespołów, sprzętu, konfiguracji, ustawień, oprogramowania i innych czynników. Użytkownik korzysta z narzędzia i dostarczanych przez nie danych na własne ryzyko. Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność magazynu danych zależy od środowiska systemu operacyjnego.