Regulamin światowej gwarancji i jej ograniczenia

Firma Western Digital ("WD") dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę.

Firma WD udziela ograniczonej gwarancji tylko wtedy, gdy produkt WD ("Produkt") został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego. Dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty resellerom, którzy następnie sprzedają produkty użytkownikom końcowym. Poniżej można przeczytać informacje o gwarancji lub otrzymać pomoc. Obsługa gwarancyjna wymaga zwrotu produktu do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w danym regionie (regiony gwarancyjne są następujące: Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja i Pacyfik, Indie i Tajlandia), do którego produkt został najpierw wysłany przez WD (mogą obowiązywać regionalne warunki gwarancji).

Jeżeli produkt został kupiony jako element zintegrowany z systemem przez producenta systemu, WD nie zapewnia ograniczonej gwarancji. Proszę skontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu lub producentem, aby poddać produkt serwisowi gwarancyjnemu.

Zasady obsługi gwarancyjnej

Zestawy Retail Kit składane przez Western Digital i objęte marką tej firmy, wraz z wewnętrznymi napędami sprzedawanymi jako "Component Drives" (wewnętrzne dyski twarde sprzedawane przez WD i niestanowiące markowych zestawów Retail Kit) są objęte ograniczoną gwarancją. W zależności od typu transakcji sprzedaży gwarancja na produkt może być inna niż podano w ogólnych informacjach poniżej.

Pełna lista okresów ograniczonej gwarancji WD znajduje się na stronie https://support-pl.wd.com/app/Warranty_Policy

Uwaga:

Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie od autoryzowanego dystrybutora lub resellera i trwa tylko przez czas określony w dokumentacji produktu.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu poświadczającego datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. W celu sprawdzenia gwarancji produktu i uaktualnienia daty zakupu (o ile to konieczne) skorzystaj z naszej usługi online do sprawdzania statusu gwarancji. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie długości obowiązywania gwarancji, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Oświadczenie dotyczące ograniczonej gwarancji użytkownika znajduje się w podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika produktu można otrzymać od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy lub na stronie internetowej WD.

NIE ISTNIEJĄ ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA ELEMENTY OGRANICZONEJ GWARANCJI WD. WD WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE CZY DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, W TYM JAKIEKOLWIEK DOROZUMIANE GWARANCJE ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO CELÓW SPECYFICZNYCH LUB NIENARUSZANIA PRAW. W STANACH ZJEDNOCZONYCH NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Produkty recertyfikowane

Produkty WD ponownie certyfikowane mogą składać się z elementów zwróconych przez klienta i mogą być naprawione. Wszystkie recertyfikowane produkty zostały przetestowane i spełniają wymagające standardy jakościowe WD. Proszę pamiętać, że niektóre przedmioty ponownie certyfikowane mogą mieć ślady, zadrapania lub inne delikatne ślady użytkowania.

Produkty ponownie certyfikowane zakupione w internetowym sklepie WD:

  • Przed 20 sierpnia 2019 r. posiadają ograniczoną gwarancję producenta na okres 6 miesięcy.
  • W dniu 20 sierpnia 2019 r. lub później posiadają ograniczoną gwarancję producenta na okres 12 miesięcy.