Ograniczona gwarancja dotycząca produktów użytkowych G-Technology, oddział firmy HGST, własność Western Digital Company („G-Technology”)

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy nowych pamięci masowych G-Technology zakupionych u autoryzowanego dystrybutora G-Technology, nabytych oryginalnie z zamiarem normalnego użytkowania i nieprzeznaczonych do odsprzedaży. G-Technology gwarantuje, że objęty gwarancją produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania, z zastrzeżeniem sytuacji określonych poniżej.