Uzupełnienie

Ważne informacje dotyczące kopii zapasowych w chmurze na koncie Dropbox

W związku ze zmianami wymagań Dropbox API kopie zapasowe w chmurze na koncie serwisu Dropbox dołączone do oprogramowania WD SmartWare Pro nie są już obsługiwane, a program WD SmartWare Pro nie jest już dostępny w wersji próbnej ani w sprzedaży. 28 września 2017 roku Dropbox spowoduje zablokowanie dostępu programu WD SmartWare Pro do wersji 1.0 konta Dropbox API. Po 28 września 2017 roku nie będzie możliwy dostęp do chmury na koncie Dropbox za pomocą programu WD SmartWare Pro.

W związku z powyższym wszystkie opisy funkcji Dropbox w dokumentacji służą jako archiwalne materiały referencyjne.  

Obecni klienci WD SmartWare Pro mogą uzyskać dostęp do ich zawartości, logując się do swojego konta Dropbox. Jak uzyskać dostęp do kopii zapasowych WD SmartWare Pro na koncie Dropbox

Można również pobrać program WD Backup™ w celu tworzenia kopii zapasowych na wybranych dyskach WD lub w chmurze np. serwisu Dropbox.