Open Source

Firma Western Digital wierzy w wartość oprogramowania open source jako jego użytkownik i twórca. Doceniamy niezwykle ważną rolę oprogramowania open source w rozwoju i sukcesie dzisiejszej branży technologicznej, ponieważ zachęca ono społeczność do innowacji, tworzenia i dzielenia się pomysłami. Firma Western Digital traktuje także oprogramowanie open source jako kluczową część swojej ogólnej strategii korporacyjnej i biznesowej.

Projekty Open Source

Firma Western Digital wnosi wkład i prowadzi wiele projektów open source. Oto kilka przykładów naszej pracy.

Linux Kernel – Zoned Storage

Przyczyniamy się do rozwoju Linux kernel na wiele sposobów, szczególnie podsystemów związanych z przechowywaniem, aby zapewnić technologie przechowywania nowej generacji. Jednym z obszarów, na którym skupiliśmy się ostatnio, jest Zoned Storage. Zoned Storage to otwarta, oparta na standardach inicjatywa pozwalająca centrom danych na wydajne skalowanie w erze zetabajtów danych. Powiązany produkt: Dysk SSD Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS.

Sweet B

Sweet B to biblioteka wdrażająca kryptografię krzywych eliptycznych (ECC) kluczy publicznych, korzystając z krzywych NIST P-256 i SECG secp256k1. Jest to główny element naszej platformy ArmorLock Security Platform. Aby zwiększyć zaufanie do naszej biblioteki kryptograficznej, udostępniliśmy ją na licencji open source oraz zamówiliśmy jej audyt przez firmę badającą bezpieczeństwo Trail of Bits. Powiązany produkt:  Dyski NVMe™ SSD szyfrowane technologią G-Technology ArmorLock

Open Titan

OpenTitan to pierwszy projekt na licencji open source tworzący przejrzyste, wysokiej jakości konstrukcję referencyjną i wytyczne integracji dla czipów typu Root of Trust (RoT). Firma Western Digital, wykorzystująca swoją wiedzę w dziedzinie infrastruktury danych i technologii open source, współpracuje z partnerami ekosystemowymi w celu optymalizacji platformy OpenTitan, aby spełnić zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa zastosowań pamięci skoncentrowanej na danych od rdzenia do krawędzi, w tym zastosowań uczenia maszynowego, smartfonów i urządzeń w Internecie rzeczy (IoT). Zobacz nasz wpis na blogu opisujący nasze cele.

Western Digital Github

Firma Western Digital posiada również oficjalne repozytorium GitHub na własne projekty. Wpadnij i zobacz!

Organizacje Open Source

Firma Western Digital współpracuje ze społecznością, aby rozwijać open source jako twórca, członek i wspierający.

Fundacja RISC-V

Jesteśmy członkiem-założycielem Fundacji RISC-V, organizatora RISC-V ISA. RISC-V ISA to darmowe i otwarte ISA, umożliwiające powstanie nowej ery innowacji procesorów poprzez współpracę w otwartym standardzie.

CHIPS Alliance

Jesteśmy członkiem-założycielem CHIPS Alliance. CHIPS Alliance rozwija wysokiej jakości konstrukcje sprzętu na licencji open source odpowiednie do urządzeń opartych na krzemie i FPGA.

Linux Foundation

Jesteśmy srebrnym członkiem Linux Foundation. Linux Foundation zapewnia neutralne, zaufane centrum kodowania, zarządzania i skalowania otwartych projektów dla programistów. Pod wspólną marką Linux Foundation jest wiele projektów, nad którymi współpracujemy.

FOSSi Foundation

Współpracujemy z FOSSi Foundation w ramach różnych inicjatyw związanych z RISC-V i CHIPS Alliance, w tym nad projektem cocotb i testem Embench. Misją FOSSi Foundation jest promowanie otwartych cyfrowych projektów sprzętu i związanych z nimi ekosystemów oraz zapewnianie potrzebnego wsparcia.

GPL Cooperation Commitment

Jako użytkownik i firma wspierająca wiele projektów open source z licencją w wersji 2 rodziny GPL licencjobiorców rozumiemy, że zgodność z oprogramowaniem open source może być trudna i może skutkować błędami. Aby rozwijać społeczność open source i pozwalać aktorom działającym w dobrej wierze na korzystanie z naszego wkładu pod szyldem GPL, zobowiązujemy się do:

Zanim złożymy lub będziemy kontynuować wszelkie postępowania sądowe lub pozwy (inne niż powództwa obronne) wynikające z zerwania Licencji objętej ubezpieczeniem, zobowiązujemy się zaoferować osobie lub podmiotowi („Ty”) oskarżonym o naruszenie Licencji objętej ubezpieczeniem następujące postanowienia dotyczące naprawy i przywrócenia, pochodzące z wersji 3 GPL. Termin „niniejsza Licencja” używany tutaj odnosi się do konkretnej stosowanej Licencji objętej ubezpieczeniem.

Jednakże, jeśli zaprzestaniesz wszelkich naruszeń niniejszej Licencji, Twoja licencja od konkretnego właściciela praw autorskich zostanie przywrócona (a) tymczasowo, chyba że i do czasu gdy właściciel praw autorskich wyraźnie i ostatecznie zakończy Twoją licencję i (b) na stałe, jeśli właściciel praw autorskich nie powiadomi Cię o naruszeniu w rozsądny sposób przed upłynięciem 60 dni po zaprzestaniu.

Ponadto, Twoja licencja od konkretnego właściciela praw autorskich zostanie przywrócona na stałe, jeśli właściciel praw autorskich powiadomi Cię o naruszeniu w rozsądny sposób, po raz pierwszy otrzymujesz powiadomienie o naruszeniu niniejszej Licencji (za jakąkolwiek pracę) od tego właściciela praw autorskich i naprawisz naruszenie przed upłynięciem 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Zamierzeniem firmy Western Digital jest, aby niniejsze Zobowiązanie było nieodwołalne, wiążące i wykonalne wobec firmy Western Digital oraz pełnomocników lub spadkobierców praw autorskich firmy Western Digital.

Firma Western Digital może modyfikować niniejsze Zobowiązanie, publikując nową edycję na tej stronie lub w miejscu wskazanym przez spadkobiercę.

„Licencja objęta ubezpieczeniem” oznacza Powszechną Licencję Publiczną GNU, wersja 2 (GPLv2), Mniejszą Powszechną Licencję Publiczną GNU, wersja 2.1 (LGPLv2.1) lub Powszechną Licencję Publiczną Bibliotek GNU, wersja 2 (LGPLv2), wszystkie opublikowane przez Free Software Foundation.

„Powództwo obronne” oznacza postępowanie sądowe lub pozew, który firma Western Digital wszczyna lub składa przeciwko Tobie w odpowiedzi na wcześniej wszczęte postępowanie lub pozew złożony przez Ciebie lub Twój oddział.

„Western Digital” oznacza Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne.

Kodeks postępowania Porozumienia Uczestników

Rozumiemy, że produkty na licencji open source są tworzone przez zdrowe społeczności. Wierzymy, że zdrowa społeczność będzie się rozwijać, gdy wszyscy jej uczestnicy są traktowani i traktują innych z szacunkiem i o siebie dbają. Aby pokazać nasze zaangażowanie w tę ideę, przyjęliśmy Porozumienie Uczestników, które ma za zadanie zarządzać wszystkimi naszymi projektami open source oraz zachowaniem wszystkich uczestników Western Digital w naszych projektach i w większej społeczności open source.

Open Source w naszych Produktach

Jesteśmy przekonani do open source i wykorzystujemy ten typ licencji w wielu produktach. Stosując open source, informujemy o tym w sekcji Informacje dotyczące stron trzecich oraz udostępniamy kod źródłowy. Strona dotycząca zgodności z oprogramowaniem open source to scentralizowana lokalizacja, w której udostępniamy informacje o zgodności. Jeśli uważasz, że nasze informacje nie są kompletne, kliknij tutaj , aby się z nami skontaktować.

Wiele z naszych produktów jest stworzonych na podstawie procesów zgodności OpenChain. OpenChain to otwarta norma ISO (ISO/IEC 5230) dotycząca zgodności z oprogramowaniem open source, która określa najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania oprogramowania open source do tworzenia zaufanych łańcuchów dostaw. Jako Platynowy członek i członek zarządu podczas procesu certyfikacji ISO, Western Digital jest przekonany co do korzyści płynących ze zgodności z OpenChain.

Open source: w firmie Western Digital uważamy, że najbezpieczniejsze rozwiązania opierają się na otwartych i możliwych do sprawdzenia implementacjach, połączonych z przejrzystymi zasadami i praktykami bezpieczeństwa.

ŹRÓDŁO: RICHARD NEW, WICEPREZES, R&D ENGINEERING

Krzem open source wymaga myślenia o rozwoju czipów w nowy sposób. Firma Western Digital przoduje w rozwoju tej nowej technologii, czego dowodem jest dołączenie przez OpenTitan jako jednego z naszych pierwszych partnerów handlowych oraz niedawna publikacja dotycząca rodziny rdzeni SweRV RISC-V. W miarę jak RISC-V i krzem open source stają się coraz bardziej wszechobecne w naszej branży, z niecierpliwością czekamy na możliwość budowania tej otwartej przyszłości krzemowej razem ze wszystkimi uczestnikami.

ŹRÓDŁO: DOMINIC RIZZO, DYREKTOR PROJEKTU OPENTITAN, GOOGLE

Nasi pracownicy

Zespoły Western Digital mają znaczenie dla naszych klientów.

Damien Le Moal

Wyróżniony inżynier (kierownik)

Zobacz profil

Jeremy Bauer

Technolog, inżynier oprogramowania układowego dla klientów korporacyjnych HDD

Spencer Gilson

Inżynier personalny, inżynieria rozwoju oprogramowania (aplikacje)

Zobacz profil

Senthil Kumar Veluswamy

Technolog

Zobacz profil

Jeffrey Lien

Główny inżynier SW

Zobacz profil

Brandon Paupore

Inżynier rozwoju oprogramowania

Zobacz profil

Aashish Parmar

Starszy inżynier, oprogramowanie układowe E-HDD

Zobacz profil

AR

Akhilesh Rn

Programista, rozwój oprogramowania (Sys)

Kariera

W firmie Western Digital nasi inżynierowie wykorzystują oprogramowanie open source w wielu naszych produktach, a także sami przyczyniają się do jego rozwoju. Najnowsze informacje o ofertach pracy można znaleźć na naszej stronie poświęconej karierze.