Różnorodność, integracja i równość

W Western Digital naszą siłą jest różnorodność. Wierzymy, że najskuteczniejszym sposobem, aby wykorzystać potencjał różnorodności charakteryzującej naszych klientów i społeczności na całym świecie, jest naśladowanie jej w naszej działalności. Ale to nie wystarczy. Staramy się rozwijać zintegrowane środowisko, w którym każda osoba odczuwa prawdziwe poczucie przynależności, wzajemnego poszanowania i możliwości wpływania na rzeczywistość.

Popieramy Equality Act (ustawę o równouprawnieniu)

Różnorodność w Western Digital daje nam odwagę, siłę i przewagę nad konkurencją. Jest źródłem naszej innowacyjności. Dlatego też czujemy się zaszczyceni, mogąc wyrazić poparcie dla Equality Act.

Equality Act to proponowane prawo federalne zmieniające aktualne przepisy w zakresie praw obywatelskich w celu zapewnienia pełnej ochrony pracowników LGBTQ+ w całych Stanach Zjednoczonych, włączając w to politykę antydyskryminacyjną pracodawców na poziomie federalnym. Nasza aktualna polityka jest zgodna z propozycją ustawy Equality Act, ponieważ nie tolerujemy dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy.

Programy na rzecz różnorodności i integracji oraz postępy w tym zakresie w 2018 r.

Western Digital przyjmuje kompleksowe podejście do tworzenia kultury przynależności. Cały czas staramy się, aby wszyscy nasi pracownicy budowali bardziej zintegrowane środowisko pracy poprzez ukierunkowane strategie rekrutacyjne, innowacyjny rozwój, zaawansowane programy i zaangażowanie w kwestie równości.

diversity-inclusion-western-digital-feature1

Reprezentacja płci wśród pracowników na świecie

diversity-inclusion-western-digital-race-chart

Pochodzenie rasowe / grupa etniczna
Reprezentacja wśród pracowników w Stanach Zjednoczonych

Zaangażowani w kulturę przynależności

Społeczności zasobów przedsiębiorstwa

Nasze grupy zasobów przedsiębiorstwa służą jako platforma dla pracowników do nawiązywania kontaktów, budowania relacji, wspierania poczucia przynależności i rozwijania sposobów na wspieranie naszego przedsiębiorstwa. Nasze siedem sieci pracowników obejmuje 20 światowych oddziałów, w tym grupy w Indiach, Chinach, Izraelu, Tajlandii, Malezji i na Filipinach.

Wszystkie grupy zasobów przedsiębiorstwa w Western Digital są otwarte dla każdego pracownika, który chce do nich dołączyć.

Nagrody i uznanie

Chociaż nasza praca trwa każdego dnia, z dumą możemy poinformować o otrzymaniu poniższych nagród w tym roku.

Human Rights Campaign:

Najlepsze miejsca pracy dla osób LGBTQ

Women’s Choice Award:

Najlepsze przedsiębiorstwo dla milenialsów

Polecane artykuły na naszym blogu

ODWIEDŹ BLOGA WESTERN DIGITAL

Jak Western Digital wspiera różnorodność i integrację

Kiedy dobro rozprzestrzenia się na cały świat – nasze całościowe podejście do integracji

Blog

Kiranmai Pendyala: Przezwyciężając piękne wyzwania

W wieku 18 lat Kiranmai Pendyala była uczennicą, o wychowaniu której marzyli rodzice w południowych Indiach.

Więcej informacji

Blog

Z założenia: Aisha Alkinaey celebruje ekspresję bez uczucia wstydu

Western Digital wspiera Aishę Alkinaey w byciu sobą, zarówno w jej twórczości, jak i w miejscu pracy.

Więcej informacji

Blog

Dr Kiran Gunnam: kariera w branży nowatorskich pomysłów

Wśród stypendystów czy wyróżniających się inżynierów częste jest poświęcanie kariery ulepszaniu konkretnej technologii.

Więcej informacji