IoT en Edge Computing

In realtime inzichten ontlenen

Tot $ 11,1 biljoen per jaar

De IoT-markt zal tegen 2025 een totale potentiële economische impact van $ 3,9 biljoen tot $ 11,1 per jaar hebben1

507,5 zettabytes in 2020

In 2020 zullen meer dan vijf miljoen slimme sensoren en andere IoT-apparaten wereldwijd in gebruik zijn en zij zullen ten minste 507,5 zettabytes aan gegevens genereren2

47 miljard in 2021

Naar schatting zullen er in 2021 47 miljard verbonden apparaten zijn3

De mogelijkheid om kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) in te zetten, maakt realtime analyses aan de rand mogelijk en zelfs wenselijk, niet alleen nu maar ook in de komende jaren. AI en ML worden steeds complexer, veelzijdiger en geavanceerder om realtime analyse aan de rand, in de hub en, uiteindelijk, in de cloud mogelijk te maken om meer waarde te kunnen ontlenen aan alle verzamelde IoT-gegevens. Gegevens kunnen naar de cloud worden verzonden, waar machine learning en AI kunnen worden getraind op het zoeken naar patronen en waar na verloop van tijd inzichten kunnen worden verkregen uit grote gegevenssets.

BRON: UNTAPPED DATA – GETTING MORE FROM IOT DATA AT THE EDGE AND IN THE CLOUD DOOR CHRISTOPHER BERGEY, WESTERN DIGITAL (BLOG VAN WESTERN DIGITAL, 06-05-2018)

HOE WAARDE KAN WORDEN ONTLEEND AAN GEGEVENS AAN DE RAND

IoT stimuleert realtime analyse aan de rand van het netwerk

Voor veel IoT-toepassingen is het cruciaal geworden op gegevens te screenen en analyseren op de plek waar ze worden gegenereerd, van sensoren in een auto, beveiligingscamera’s, drones, persoonlijke apparaten, robots, gateways enz., en daar zelfs worden getransformeerd. Het vermogen om realtime analyses te verzorgen aan de rand van het netwerk kan de operationele efficiëntie verbeteren, veiliger rijden mogelijk maken, veiligere omgevingen creëren, komend onderhoud voorzien, koopgedrag van klanten identificeren en een wereld van mogelijkheden bieden.

Netwerklatentie is een uitdaging. Het duurt te lang om gegevens die alleen nu waarde hebben op te slaan en door te sturen. Bij opslag aan de rand wordt het vastleggen van gegevens beheerd en worden de computercapaciteiten geboden waarmee de gegevens in realtime worden geaggregeerd en geanalyseerd om directe en bruikbare inzichten op het apparaatniveau te leveren.

DE WAARDE VAN ANALYSE AAN DE RAND

Analyse aan de rand levert realtime waarde

Kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), afbeeldings-, spraak- en bewegingsherkenning en andere technologieën die worden geïmplementeerd in apparaten aan de rand gaan in realtime interacties aan met vastgelegde gegevens om waardevolle inzichten te bieden. De volledige verwerking van analyses kan worden overgedragen naar de cloud waar deze kan worden gebruikt voor verdere training van AI-modellen voor machine learning of archivering voor toekomstig gebruik. Het vermogen om in realtime toegang tot deze informatie te krijgen, resulteert uiteindelijk in efficiëntere en effectievere bedrijven, activiteiten of omgevingen, met grotere mogelijkheden om geld te verdienen met de IoT-toepassing.

De kracht en mogelijkheden blootleggen van gegevens aan de rand

Western Digital biedt een uitgebreid assortiment producten, van apparaten te systemen en platforms, die de kracht en mogelijkheden blootleggen van gegevens onder invloed van IoT en Edge Computing