RAID-OPSLAG

OVER RAID

RAID is an acroniem voor Redundant Array of Independent Disks (Redundante schijvenreeks van onafhankelijke schijven). Wanneer RAID is ingeschakeld op een opslagsysteem, kun je twee of meer schijven in het systeem met elkaar verbinden zodat ze als één grote snelle schijf werken of ze zo instellen dat één schijf in het systeem wordt gebruikt om je gegevens automatisch en onmiddellijk te dupliceren (of spiegelen) voor back-ups in realtime.

RAID 0 - PRESTATIES

RAID 0-modus biedt stripen voor alle schijven in de RAID-schijfgroep. RAID 0 biedt geen gegevensredundantie, maar biedt de beste prestaties van alle RAID-niveaus. RAID 0 breekt gegevens op in kleinere segmenten en 'stripet' de gegevenssegmenten over elke schijf in de schijfgroep.

RAID 1 - GEGEVENSBESCHERMING

Zet het systeem in de gegevensbeschermingsmodus (ook bekend als gespiegelde modus of RAID 1) en de capaciteit wordt gehalveerd. De helft van de capaciteit wordt gebruikt om je gegevens op te slaan en de andere helft wordt voor een extra kopie gebruikt. Als de ene schijf defect raakt, zijn je gegevens beschermd omdat deze zijn gedupliceerd.

RAID 5 - GEGEVENSBESCHERMING EN SNELHEID

Voor systemen met drie of meer schijven raden wij RAID 5 aan. Hiermee krijg je het beste van beiden: snelle werking door gestripte gegevens over alle schijven en gegevensbescherming doordat een kwart van iedere schijf voor fouttolerantie wordt gereserveerd, waarbij driekwart van de capaciteit van het systeem voor opslag van gegevens beschikbaar blijft.

RAID 10 - Hoge betrouwbaarheid en prestaties

RAID 10 of RAID 1+0 levert heel hoge I/O-snelheden door RAID 1-segmenten (gespiegeld) te stripen. Deze RAID-modus is geschikt voor beheeroplossingen voor bedrijfskritieke databases waarbij maximale prestaties en een hoge fouttolerantie vereist zijn. Een systeem dat op RAID 10 is ingesteld, biedt de helft van de totale capaciteit van alle schijven in de array.

JBOD EN SPANNING

JBOD is het gebruik van één of meerdere stations die niet in een RAID-configuratie zijn opgenomen, maar als afzonderlijke logische volumes worden beheerd. Spanning combineert meerdere schijven lineair tot één groot logisch volume. Het voordeel van deze modus is dat je meer schijven kunt toevoegen zonder dat je het systeem opnieuw moet formatteren.