Časté dotazy k obnově dat

Předplatné pro obnovu dat poskytuje ochranu proti ztrátě dat u oprávněných produktů, například z důvodů selhání pevného disku, napadení virem a problémů se softwarem.  

Podrobnosti a výjimky u jednotlivých variant předplatného najdete v konkrétních smluvních podmínkách

Předplatné pro obnovu dat začíná platit dnem odeslání produktu. Pak je aktivní dva nebo tři roky od tohoto data podle toho, jakou délku předplatného jste si pro své zařízení vybrali. Pokud jste si například vybrali dvouleté předplatné:

Datum odeslání a zahájení předplatného: 1. dubna 2022
Datum ukončení předplatného: 1. dubna 2024

Váš oprávněný produkt má nárok na jeden pokus o laboratorní obnovu dat ze strany společnosti Ontrack®. Společnost Ontrack se postará o váš proces obnovy dat od začátku až do konce:

 1. Začněte odesláním požadavku společnosti Ontrack.
 2. Společnost Ontrack váš požadavek ověří a poskytne vám předplacený přepravní štítek.
 3. Pomocí tohoto předplaceného štítku odešlete zařízení společnosti Ontrack.
 4. Ontrack se na něj podívá a určí, které soubory lze obnovit.
 5. Vy zkontrolujete a ověříte soubory obnovené prostřednictvím pokusu o obnovu dat.
 6. Společnost Ontrack nahraje vaše obnovené soubory na náhradní zařízení.
 7. Náhradní zařízení s vašimi obnovenými soubory vám pak pošle. 

 

 

Abyste mohli odeslat požadavek společnosti Ontrack, musíte uvést následující údaje:

 • Číslo objednávky
 • Sériové číslo zařízení
 • Datum zahájení předplatného
 • Datum ukončení předplatného


Veškeré požadované údaje najdete v e-mailu s potvrzením odeslání nebo na kartě Předplatné služeb svého účtu.