Obnova dat

Vyloučení odpovědnosti

Pokud využijete služeb obnovení dat, společnost Western Digital nezruší platnost záruky týkající se disku, který jste zakoupili u jejího prodejce nebo distributora. Pokud chcete zachovat záruku na disk, vyžádejte si od poskytovatele služeb písemné potvrzení na hlavičkovém papíře dané společnosti, že provedl obnovení dat z vašeho pevného disku nebo jinou službu. Ve všech ostatních případech bude záruka společnosti Western Digital neplatná, pokud vrácený disk vykazuje defekt, který lze přičíst nesprávnému používání či neodbornému zásahu, nesprávné instalaci, úpravě nebo jiné příčině uvedené v našich záručních podmínkách.

Jakákoli dohoda, kterou uzavřete s níže uvedeným poskytovatelem služeb, je vztahem mezi vámi a poskytovatelem služeb. Společnost Western Digital nedává žádnou záruku, výslovnou ani odvozenou, ohledně služeb, které poskytuje poskytovatel služeb, včetně, kromě jiného, jakékoli záruky týkající se kvality nebo spolehlivosti provedených služeb. Poskytovatele služeb si vybíráte na vlastní riziko. Společnost Western Digital nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které se týkají poskytování služeb poskytovatelem služeb, vznikají z něj nebo jsou jeho následkem, včetně, kromě jiného, jakékoli ztráty dat obsažených na pevném disku Western Digital.

Mnoho z našich partnerů provádějících obnovení dat nabízí služby po celém světě. Pokud potřebujete služby obnovení dat a nevidíte pro vaši zemi uvedeného žádného z našich partnerů, obraťte se na ně s žádostí o informace a pomoc.