Kultura důvěry a transparentnosti

Jsme plně oddaní pozitivní společenské odpovědnosti naší firmy ve všech aspektech její činnosti. Jsme Western Digital a na lidech nám záleží.

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK

Nové cíle udržitelnosti míří vysoko

Pokud jde o udržitelnost, patří již nyní společnost Western Digital mezi špičku. Přesto máme velké plány, jak se dále zlepšovat. Naše čtyři nové ambiciózní závazky udržitelnosti budou mít zásadní dopad na provoz, vývoj produktů, řízení dodavatelského řetězce i naši globální ekologickou stopu. V rámci našeho dalšího zaměření na emise hodláme zajistit, aby náš provoz do roku 2030 využíval 100% obnovitelnou energii a do roku 2032 dosáhl čistých nulových emisí (v kategorii 1 a 2). Dále hodláme do roku 2030 zajistit, aby přes 95 % našeho odpadu nekončilo na skládkách a aby se naše spotřeba vody snížila o 20 %.

Děkujeme vám za vaši neutuchající podporu naší snahy o lepší budoucnost.

INOVACE PRO BUDOUCNOST

Zpráva o udržitelnosti za fiskální rok 2023

Ve společnosti Western Digital jsme hluboce oddaní ochraně a podpoře našich lidí, životního prostředí a komunit. Toto odhodlání se odráží i v naší zprávě za FR 2023, která objasňuje naši strategii založenou na datech a podrobně líčí její významné úspěchy v uplynulém fiskálním roce. Mezi hlavní body patří pokroky v plnění našich vědecky podložených cílů, aktivní řízení dodavatelského řetězce, podpora inkluzivního pracoviště, dobrovolnictví a dobročinnost se zaměřením na komunitu a náš globálně integrovaný program etiky a dodržování předpisů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelnost v oblasti životního prostředí je zásadní pro dlouhodobý úspěch naší společnosti i lidstva

Aktivně monitorujeme a minimalizujeme naše dopady na životní prostředí, abychom chránili svět, ve kterém všichni žijeme.

LIDÉ

Lidé jsou silou, která pohání naší společnost

Nasloucháme lidem kolem sebe a snažíme se zlepšovat jejich život a živobytí, od lidských práv přes bezpečnost a zdraví až po řízení dodavatelského řetězce.

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Protože jsme předním světovým výrobcem, je pro nás dodavatelský řetězec zásadní a významný

Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a pomáháme jim udržovat stejně vysokou úroveň, jakou máme i ve svých vlastních provozech.

ETIKA

Korektní podnikání je v naší firemní kultuře hluboce zakořeněno.

Pomocí zásad a postupů vytváříme prostředí s etickým chováním a jsme za náš závazek morální integrity veřejně oceňováni.

DOBROČINNOST

Naše dobročinné programy se snaží co nejvíce pomáhat

Ve společnosti Western Digital nám záleží na lidech! Pomáhat a reagovat na potřeby našich komunit je pro nás prioritou a jsme přesvědčeni, že společně toho dokážeme víc!

SOUKROMÍ

Základem našeho závazku vůči uživatelům je zachovávání integrity postupů ochrany soukromí a zabezpečení.

Poskytujeme produkty a služby, která ukládají a předávají údaje, a dobře víme, že ochrana údajů je pro naše uživatele stěžejní.

Knihovna zdrojů