To všechno stojí za to chránit.

Jsme odhodláni chránit a uchovávat naši planetu.

A začíná to tím, jak inovujeme, navrhujeme a balíme naše produkty – od jejich prvního do posledního použití. Další informace o našich zveřejňovaných ekologických údajích najdete níže.

Překonáváme se v udržitelnosti

Ve společnosti Western Digital věříme, že podnikat se dá správným způsobem. Naše čtyři ambiciózní cíle udržitelnosti jsme navrhli tak, abychom si v této oblasti udrželi vedoucí postavení a šli příkladem dalším společnostem ve všech oborech. Pro blaho našich zákazníků, členů našeho týmu i celé společnosti dokážeme tyto cíle díky pečlivě připraveným plánům a jejich důsledné realizaci proměnit ve skutečnost.

100% obnovitelná energie

Společnost Western Digital hodlá do roku 2030 zajistit, aby její provoz využíval 100% obnovitelnou energii.

O 20 % méně vody

Společnost Western Digital hodlá do roku 2030 snížit spotřebu vody o 20 %.

< 5 % odpadu na skládky

Společnost Western Digital hodlá do roku 2030 zajistit, aby přes 95 % jejího odpadu nekončilo na skládkách.

Nulové čisté emise

Společnost Western Digital hodlá do roku 2032 dosáhnout v provozu čistých nulových emisí (kategorie 1 a 2).

Takové množství jsme recyklovali. Zatím.

Ušetřeno recyklací

V roce 2020 jsme na Den Země spustili ve Spojených státech náš program zpětného odběru výrobků Easy Recycle, který umožňuje zákazníkům snadno recyklovat stará datová úložiště od libovolného výrobce. Tento bezplatný program recykloval více než 26 000 zařízení a zabránil tomu, aby se na skládky dostalo více než 11 tun odpadu.

Recyklujte a ušetřete už dnes.

Mnoho našich výrobků obsahuje recyklovaný materiál

Navrženo k ochraně

Co bylo staré, je opět nové. Naší prioritou je vyrábět produkty, které využívají recyklované materiály.

Součástí produktů, jako je náš flash disk SanDisk Ultra Eco-USB, je recyklovaný plast. Také máme produkty, ve kterých se používá recyklovaný hliník. Jde například o herní disk WD_BLACK P50, disk My Passport SSD a přenosný SSD disk SanDisk Extreme Pro.

300 000 MWh ušetřené energie na spotřebě produktů

Tolik energie jsme ušetřili.

Výkonné úspory

Neustále zkoumáme a vymýšlíme nové způsoby, jak snížit spotřebu energie. Když jsme se díky tomu zaměřili na zlepšení energetické účinnosti pevných disků, výsledkem bylo odhadované snížení spotřeby energie produktů o 300 000 MWh od let 2020–2021.

Vytyčili jsme si ambiciózní cíl schválený iniciativou Science Based Targets – snížit naši uhlíkovou stopu. Naším cílem v kategorii 1 a 2 je snížit od roku 2020 do roku 2030 emise o 42 %. Naším cílem v kategorii 3 je snížit do roku 2030 emisní náročnost našich výrobků ve fázi používání o 50 %.

Za svůj dopad na životní prostředí přijímáme odpovědnost i tím, že každoročně zveřejňujeme externě ověřované inventury skleníkových plynů a vody.

Tolik stromů jsme ušetřili.

Balení, které chrání

Jsme odhodláni chránit zeleň po jednotlivých stromech. Přepracováním a změnou návrhu našeho balení jsme zachránili více než 12 000 stromů.

Většina použitého kartonu, plastu a obalového materiálu je navíc v místech, kde jsou příslušná zařízení, recyklovatelná.

Zachráněno 60 akrů stromů
Ušetřeno 45 tun odpadu

Tolik odpadu jsme odstranili.

Snaha o šetření

Náš thajský tým více než dvojnásobně překonal svůj závazek a zabránil tomu, aby se na skládky dostalo 45 tun odpadu.

Kromě toho, že neustále hledáme způsoby, jak snížit naši produkci fyzického odpadu, jsme od let 2020–2021 snížili energetickou náročnost výroby o více než 43 %.

Ochrana pro budoucnost

I nadále budeme pokračovat v našich snahách o omezování spotřeby, recyklaci, opakované využívání a šetření. Kvůli dnešku, kvůli planetě, kvůli budoucnosti.

Během posledních pěti let společnost Western Digital podporovala ekologické snahy po celém světě. Přes 4 400 zaměstnanců se zapojilo do více než 100 dobrovolnických akcí, včetně čištění pláží na pobřeží Kalifornie, pomoci s vypouštěním mláďat mořských želv na plážích v Malajsii, zkrášlování městských prostor v blízkosti našich kanceláří v Indii a dokonce osvojení a sledování udržitelných osobních návyků, když se svět v roce 2020 přesunul do virtuálního prostoru. Také jsme hrdí na to, že jsme věnovali více než 1,1 milionu dolarů ekologicky zaměřeným neziskovým organizacím prostřednictvím grantů, dorovnávacích kampaní a další podpory.

Dobrovolníci sbírají odpad z lesní oblasti
Skupina dobrovolníků se sesbíraným odpadem
Skupina dobrovolníků se zvednutými rukami oslavuje akci
Detailní skupinová fotografie dobrovolníků společnosti Western Digital

Certifikace systémů řízení

Certifikace systémů řízení

Udržitelná likvidace disků

Udržitelná likvidace disků

Inventura skleníkových plynů a vody

Inventura skleníkových plynů a vody

Soulad produktů s předpisy

Soulad produktů s předpisy

Ochrana a zachování životního prostředí

Ochrana a zachování životního prostředí

Energie a emise

Energie a emise

Knihovna zdrojů