ÚLOŽIŠTĚ RAID

O POLÍCH RAID

RAID je zkratka slov Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné pole nezávislých disků). S disky RAID aktivovanými na úložném systému můžete propojit dva nebo více disků v systému tak, aby se chovaly jako jeden velký a rychlý disk, nebo je můžete nastavit jako jeden systémový disk, který se používá k automatické a okamžité duplikaci (nebo zrcadlení) vašich dat pro zálohování v reálném čase.

RAID 0 – VÝKON

Režim RAID 0 umožňuje prokládání disků napříč všemi disky ve skupině disků RAID. Režim RAID 0 neposkytuje redundanci dat, avšak nabízí nejvyšší výkon ze všech typů polí RAID. Režim RAID 0 rozděluje data do menších segmentů a prokládá datové segmenty napříč všemi disky ve skupině disků.

RAID 1 – OCHRANA DAT

Nastavením systému na režim ochrany dat (také nazýván režim zrcadlení nebo RAID 1) bude kapacita rozdělena na dvě poloviny. Jedna polovina kapacity slouží k ukládání dat a druhá k vytvoření duplicitní kopie. Pokud dojde k poruše jednoho disku, jsou data chráněna, protože jsou duplikována.

RAID 5 – OCHRANA DAT A RYCHLOST

V systémech se třemi či více disky doporučujeme nastavit režim RAID 5. Dosáhnete tím obojích výhod najednou: vysokou rychlost díky prokládání dat mezi všechny disky a ochranu dat vyčleněním čtvrtiny každého disku pro toleranci chyb, přičemž tři čtvrtiny kapacity systému jsou ponechány pro úložiště dat.

RAID 10 – Vysoká spolehlivost a vysoký výkon

Režim RAID 10 nebo RAID 1+0 poskytuje velmi vysoké rychlosti I/O (vstup/výstup) prokládáním segmentů RAID 1 (zrcadlení). Tato konfigurace polí RAID je vhodná pro správu důležitých podnikových databázových řešení, které vyžadují maximální výkon a vysokou odolnost proti chybám. Systém v konfiguraci RAID 10 poskytuje uživateli polovinu z celkové kapacity všech disků v poli k ukládání dat.

JBOD A SPANNING (ROZLOŽENÍ)

Režim JBOD (just a bunch of disks) znamená použití jednoho či více disků nikoli v konfiguraci RAID, ale jako samostatných logických svazků. Spanning (rozložení) znamená lineární zřetězení jednotlivých disků, které pak tvoří jeden velký logický svazek. Výhodou této konfigurace je, že můžete přidávat další disky bez potřeby přeformátování systému.