Zoned Storage

Vyšší kapacity, nižší náklady na vlastnictví a lepší kvalita služeb

Rostoucí požadavky na úložnou kapacitu datových center

Objemy dat vytvářených podniky a stroji i obsah generovaný spotřebiteli pokračují v tlaku na zvyšování úložných kapacit datových center v řádu petabajtů, exabajtů, a dokonce i zettabajtů. Dnešní rozsáhlá datová infrastruktura již využívá desítky tisíc SSD disků a pevných disků. Je nezbytné vypořádat se s takto extrémními objemy dat cenově efektivním způsobem.

Výhody iniciativy Zoned Storage pro datová centra

Zoned Storage je open source iniciativa založená na standardech, která umožňuje datovým centrům efektivní škálování v éře zettabajtových kapacit. Stojí za ní dvě technologie – Shingled Magnetic Recording (SMR) u pevných disků a Zoned Namespaces (ZNS) u SSD disků.

Úložiště pro Zoned Storage, například ZNS SSD disky, jsou rozdělená do zón, výrazně zjednodušují architekturu disku a minimalizují potřebu složité správy dat. Díky jednotnému softwarovému řazení může hostitel inteligentně umísťovat data do různých zón, což umožňuje tyto hlavní výhody:

Vyšší kapacity

Vyšší hustota a škálování, protože není potřeba téměř žádná rezervní kapacita

Nižší náklady

Výrazně nižší požadavky na DRAM a menší potřeba podpůrných logických funkcí

Lepší QoS

Díky minimální potřebě úklidu úložného prostoru může řadič zařízení reagovat rychleji

Vyšší výdrž

Protože data nejsou neustále přepisována, zvýší se také výdrž

Implementace technologie Zoned Storage na hostiteli umožňuje systémovému softwaru a hardwaru efektivněji spolupracovat díky eliminaci několika (duplicitních) úrovní nepřímých odkazů nutných pro převod logického mapování na fyzické, které probíhá mezi hostitelem, řadičem SSD disku, souborovým systémem a zařízením. Technologie ZNS také snižuje potřebu rezervní kapacity a odstraňuje problémy spojené se zvyšováním počtu zápisů a proměnlivostí QoS. Technologie ZNS zkrátka řeší problémy se škálováním, QoS a TCO, kterými trpí běžné SSD disky.

Zoned Storage umožňuje cenově přijatelné škálování úložišť v éře zettabajtů

Zoned Storage se skládá z technologie SMR pro pevné disky a technologie ZNS pro SSD disky. Technologie Zoned Named Spaces je rozšířením standardu NVMe™. Umožňuje nám nabízet SSD disky, které využívají zóny podobně jako technologie SMR u pevných disků, takže je možné vidět úložiště s pevnými disky a SSD disky tak, jako by se jednalo o stejnou technologii. Zoned Storage využívá technologie SMR i ZNS a také open source standardy k tomu, aby zlepšovaly možnosti škálování datových center.

Díky sjednocené softwarové architektuře je možné data inteligentně umísťovat na pevné disky SMR i SSD disky ZNS a zvýšit tak kapacitu úložiště, snížit TCO a zlepšit QoS. S technologií Zoned Storage mohou datová centra a cloudoví poskytovatelé v éře zettabajtů cenově efektivněji škálovat úložný prostor.

Běžné

Umístění dat určuje zařízení

Se zónami

Umístění dat do zón určují aplikace

Dosažení vyšších kapacit pomocí technologie Zoned Storage

Doporučené články

Akce

Přidejte se k meetupové skupině pro úložná řešení

Meetupová skupina pro úložná řešení pravidelně prezentuje nejnovější pokroky v úložné architektuře. Zve na virtuální akce i na akce, které se konají v Bay Area v Kalifornii.

Další informace

Blog

Schválení standardu ZNS

Přečtěte si o standardu ZNS pro technologii Zoned Storage, který byl schválen konsorciem NVMe.

Další informace

Video

Úvod do technologie Zoned Storage

Seznamte se s tím, jak Zoned Storage umožňuje datovým centrům škálovat, zlepšovat kvalitu služeb a snižovat TCO. Představuje technologie, které do Zoned Storage patří: Shingled Magnetic Recording (SMR) u pevných disků a Zoned Namespaces (ZNS) u SSD disků.

Další informace

Video

ZNS: Vyšší výkon za méně peněz pro SSD disky využívající flash paměť

Podívejte se, jak technologie Zoned Namespaces přináší novou úroveň funkčnosti mezi hostitelem a SSD diskem, která poskytuje vyšší výkon a nižší cenu za bajt.

Další informace

Výhledová prohlášení
Tato webová stránka může obsahovat výhledová prohlášení, například prohlášení o našem produktovém a technologickém portfoliu, kapacitách, schopnostech a jejich využití a uplatnění na trhu, o našich produktech, strategiích a příležitostech k růstu a o tržních trendech. Tato výhledová prohlášení jsou vystavená rizikům a nejistotám, které mohou způsobit zásadní odlišnost skutečných výsledků od výsledků uvedených nebo předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních. Tato rizika a nejistoty jsou podrobněji probírána v podáních společnosti Western Digital Corporation určených pro Komisi pro kontrolu cenných papírů, mezi něž patří i naše poslední odevzdaná pravidelná zpráva, na kterou vám doporučujeme se zaměřit. Upozorňujeme čtenáře, aby se na tato výhledová prohlášení příliš nespoléhali. Nezavazujeme se tato výhledová prohlášení aktualizovat, aby odrážela následné události nebo okolnosti, pokud to není vyžadováno zákonem.

Upřesňující informace
1. Zdroj 1: Co je technologie Zoned Storage a proč je důležitá, autor William G. Wong (Electronic Design, 20. 9. 2020)
2. Zdroj 2: Další krok ve vývoji SSD disků: Vysvětlení technologie Zoned Namespaces NVMe, autor Billy Tallis (AnandTech.com, 6. 8. 2020)