Zoneopslag

Hogere capaciteiten, lagere TCO en verbeterde QoS

De toenemende vraag naar opslagcapaciteit voor datacenters

Gegevensvolumes die worden gecreëerd door ondernemingen, machines en door consumenten gegenereerde inhoud blijven zorgen voor een toenemende vraag naar opslagcapaciteit voor datacenters op het niveau van petabytes, exabytes en zelfs zettabytes. Vandaag de dag wordt in grootschalige gegevensinfrastructuur al gebruikgemaakt van tienduizenden SSD’s en HDD’s. Het op kosteneffectieve wijze beheren van de extreme schaal van gegevens groeit snel uit tot vereiste.

Voordelen van zoned storage voor het datacenter

Zoned storage is een open-source, op normen gebaseerd initiatief om datacenters in staat te stellen op efficiënte wijze te schalen voor het tijdperk waarin zettabyte opslagcapaciteiten nodig zijn. Er schuilen twee technologieën achter Zoned Storage, namelijk Shingled Magnetic Recording (SMR) in HDD’s en Zoned Namespaces (ZNS) in SSD’s.

Apparaten voor zoned storage, zoals ZNS SSD’s zijn onderverdeeld in zones, waardoor de drivearchitectuur aanzienlijk wordt vereenvoudigd en de behoefte aan complex gegevensbeheer tot een minimum wordt beperkt. Met een geharmoniseerde softwarestack kan de host op intelligente wijze gegevens in verschillende zones plaatsen, hetgeen de volgende belangrijke voordelen biedt:

Verhoogde capaciteiten

Hogere dichtheden en schaal aangezien vrijwel geen overprovisionering is vereist

Lagere kosten

Aanzienlijk geringere DRAM-vereisten en minder functies voor ondersteuning van logica vereist

Verbeterde QoS

De apparaatcontroller kan sneller reageren omdat er minimale ‘garbage collection’ is vereist

Grotere duurzaamheid

Aangezien de gegevens niet steeds opnieuw worden geschreven, neemt de duurzaamheid toe

Bij implementatie van zoned storage op de host kunnen de systeemsoftware en hardware efficiënter samenwerken door een einde te maken aan de meerdere (gedupliceerde) informatieniveaus die zijn vereist voor toewijzing van logisch naar fysiek tussen de host en de SSD-controller en tussen het bestandssysteem en het apparaat. ZNS vermindert tevens de noodzakelijk van overprovisionering en maakt een einde aan de problemen vanwege schrijfamplificatie en variatie in QoS. Kortom, ZNS biedt een oplossing voor de problemen van schaalvergroting, QoS en TCO waar conventionele SSD’s last van hebben.

Zoned storage maakt kosteneffectieve schaling van opslag mogelijk voor het zettabyte-tijdperk

Zoned storage bestaat ui SMR voor HDD’s en ZNS voor SSD’s. Zoned Named Spaces is een uitbreiding van de NVMe™-norm. Deze technologie stelt ons in staat SSD’s aan te bieden die op vergelijkbare wijze in zones zijn ingedeeld als SMR HDD’s, waardoor HDD- en SSD-opslag naar buiten toe als één technologie worden gepresenteerd. Zoned storage maakt gebruik van zowel SMR- als ZNS-technologie en open-source normen om de schaling in datacenters te verbeteren.

Met een geharmoniseerd softwareframework kunnen gegevens op intelligente wijze op zowel SMR HDD’s als ZNS SSD’s worden opgenomen om de opslagcapaciteit te verhogen, de TCO te verlagen en de QoS te verbeteren. Met Zoned storage kunnen aanbieders van datacenters en cloudproviders op kosteneffectievere wijze opslag schalen voor het zettabyte-tijdperk.

Conventioneel

Apparaat regelt gegevensplaatsing

Zoned

Toepassingen regelen gegevensplaatsing in zones

Toegenomen capaciteiten realiseren via Zoned storage

Uitgelichte artikelen

Evenement

Word lid van ontmoetingsgroep voor opslagoplossingen

De ontmoetingsgroep voor opslagoplossingen houdt regelmatig presentaties over de laatste ontwikkelingen op het gebied van opslagarchitecturen. Er vinden zowel virtuele evenementen als evenementen met persoonlijke aanwezigheid plaats.

Meer informatie

Blog

ZNS-ratificering

Lees over de norm voor Zoned storage, ZNS, die is geratificeerd door het NVMe-consortium.

Meer informatie

Video

Inleiding tot Zoned storage

Lees hoe Zoned storage datacenters in staat stelt te schalen, de QoS te verbeteren en de TCO te verlagen. De technologieën achter Zoned Storage, namelijk Shingled Magnetic Recording (SMR) voor HDD’s en Zoned Namespaces (ZNS) voor SSD’s worden uit de doeken gedaan.

Meer informatie

Video

ZNS: Vermijd de Block Interface Tax voor op flash gebaseerde SSD’s

Ontdek hoe de Zoned Namespaces een nieuwe onderverdeling van functionaliteit vertegenwoordigen tussen host en SSD die zowel krachtigere prestaties als lagere kosten per byte mogelijk maken bij invoering.

Meer informatie

Toekomstgerichte verklaringen
Deze webpagina bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen over onze product- en technologieportfolio, de capaciteiten, mogelijkheden en toepassingen van, en de markt voor, onze producten, onze strategieën en groeikansen, en markttrends. Voor deze toekomstgerichte verklaringen gelden risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die tot uitdrukking worden gebracht in of worden geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. De risico’s en onzekerheden worden in meer detail besproken in de verklaringen die Western Digital Corporation heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, met inbegrip van ons meest recent ingediende periodieke verslag, waarop uw aandacht wordt gevestigd. Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en wij nemen geen verplichting op ons tot het bijwerken van deze toekomstgerichte verklaringen op basis van optredende gebeurtenissen of omstandigheden, behalve voor zover de wet dit vereist.

Opmerkingen
1. Bron 1: What is Zoned Storage and Why Does it Matter door William G. Wong (Electronic Design, 20-09-2020)
2. Bron 2: The Next Step in SSD Evolution: NVMe Zoned Namespaces Explained door Billy Tallis (AnandTech.com, 06-08-2020)