Pravidla celosvětové záruky a omezení

Společnost Western Digital („WD“) si cení vašeho podnikání a vždy se vám snaží poskytovat ty nejlepší služby.

Společnost WD neposkytuje žádnou omezenou záruku na výrobek WD (dále jen „produkt“), pokud nebyl zakoupen u autorizovaného distributora nebo autorizovaného prodejce. Distributoři mohou prodávat produkty prodejcům a ti je pak dále prodávají koncovým zákazníkům. Informace o záruce a využití služeb jsou k dispozici níže. Záruční servis nebude poskytnut, pokud nebude produkt vrácen do autorizovaného střediska pro vracení produktů v regionu (záruční regiony jsou označeny jako Kanada, USA, Latinská Amerika, Evropa, Střední východ, Afrika, Asie a Tichomoří, Indie a Thajsko), do kterého společnost WD produkt poprvé zaslala. Pro každý region mohou platit speciální záruční podmínky.

Pokud byl váš produkt zakoupen společností, která ho použila jako součást do dalšího systému, není na tento produkt společností WD poskytována omezená záruka. V takovém případě musíte pro záruku kontaktovat tu společnost, kde jste produkt zakoupili nebo kde byl použit jako díl do nějakého systému.

Záruční podmínky

Maloobchodní sady, které sestavila a pro které vytvořila značku společnost Western Digital, spolu s interními disky prodávanými jako „komponentové“ (interní pevné disky, které společnost Western Digital prodala, ale nezahrnula specificky do balíčku maloobchodní sady, kterou sestavila a pro kterou vytvořila značku) jsou dodávány s omezenou zárukou. V závislosti na typu prodejní transakce se může záruka na produkt lišit od obecných záručních informací uvedených v tomto dokumentu.

Kompletní seznam období omezené záruky společnosti WD najdete na stránkách https://support-cz.wd.com/app/Warranty_Policy

Poznámka:

Doba omezené záruky nabývá platnosti dnem zakoupení, který naleznete na dokladu o zakoupení u autorizovaného distributora či prodejce, a trvá pouze po dobu stanovenou v dokumentaci k produktu.

Nákupní doklad je nutný k doložení platnosti záruky a ke stanovení data začátku záručního období. K ověření záruky vašeho produktu a případně aktualizaci data zakoupení použijte naši online službu Kontrola stavu záruky. Některé státy v USA nedovolují omezení doby trvání předpokládané (odvozené) záruky. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat.

Prohlášení o vaší omezené záruce naleznete v příručce k produktu. Příručku k vašemu produktu můžete získat od autorizovaného distributora nebo prodejce nebo na webových stránkách WD.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, KTERÁ BY SVÝM ROZSAHEM PŘEKRAČOVALA OMEZENOU ZÁRUKU SPOLEČNOSTI WD. SPOLEČNOST WD VYLUČUJE VE VZTAHU K PRODUKTU JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. NĚKTERÉ STÁTY V USA NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ (ODVOZENÉ) ZÁRUKY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE NA VÁS PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Opětovně certifikované produkty

Opětovně certifikované produkty společnosti WD se mohou skládat z jednotek vrácených zákazníky a mohou být opraveny. Než jsou produkty prodávány jako znovu certifikované, jsou nejprve testovány, aby splňovaly přísné standardy jakosti společnosti WD. Upozorňujeme, že na některých opětovně certifikovaných produktech mohou být určité stopy používání, škrábance nebo jiné známky mírného opotřebení.

Opětovně certifikované produkty zakoupené na webu obchodu WD Store:

  • před 20. srpnem 2019 mají omezenou záruku od výrobce v délce 6 měsíců.
  • dne 20. srpna 2019 nebo později mají omezenou záruku od výrobce v délce 12 měsíců.