Otázky a odpovědi

Ultrastar DC ZN540 pro Percona Server for MySQL

Otázka: Kdo je Percona?

Odpověď: Společnost Percona je předním poskytovatelem opensourcových databázových řešení. Jako důvěryhodný partner poskytuje odborné zkušenosti z jednoho zdroje v prostředí více prodejců. Společnost Percona nabízí instalaci, konfiguraci, ladění výkonu, správu databáze a podpůrné služby pro následující opensourcové databáze: MySQL, PostgreSQL, MariaDB a MongoDB.
https://www.percona.com/services/support/mysql-support

Otázka: Jaký je vztah společností Western Digital a Percona?

Odpověď: Společnost Percona zajistí kompatibilitu produktu Percona Server for MySQL s SSD disky Ultrastar DC ZN540 NVMe™ ZNS společnosti Western Digital. Tento závazek zahrnuje:

 • Percona Server for MySQL se všemi nezbytnými softwarovými změnami na podporu disku Ultrastar DC ZN540, které budou zdarma ke stažení z webových stránek společnosti Percona
 • Doporučení k obecným případům použití a konfiguracím pro společné řešení s disky Ultrastar DC ZN540
 • Konfigurace k ladění výkonu podle osvědčených postupů pro společné řešení s disky Ultrastar DC ZN540
 • Srovnávací testy kombinovaného softwaru pro společné řešení s disky Ultrastar DC ZN540
 • Nástroje podnikové třídy pro společné řešení s disky Ultrastar DC ZN540:
  • Zálohování/obnovu
  • Sledování/upozorňování
  • Pokročilou podporu replikace a HA

Otázka: Proč by měl zákazník uvažovat o provozu MySQL s disky Ultrastar DC ZN540?

Odpověď: Provoz MySQL s disky Ultrastar DC ZN540 může vést k výrazným výhodám v oblasti výkonu a celkových nákladů na vlastnictví při transakčním zatížení OLTP. Tento dokument white paper tyto výhody podrobně vysvětluje.

Otázka: Vytvořila společnost Western Digital některý ze softwaru pro ZNS?

Odpověď: Výzkumný tým společnosti Western Digital vytvořil mnoho příspěvků, aby položil základy pro zařízení s technologií Zoned Storage:

 • Společnost Western Digital řídila a aktivně se účastnila úsilí o standardizaci NVMe na podporu zařízení Zoned Storage. Specifikace NVMe Zoned Namespaces (ZNS) byla podepsána v červnu 2020 a publikována jako technický návrh NVMe 1.4a.
 • Společnost Western Digital přispěla nezbytným softwarem k vytvoření podpory zónových blokových zařízení v jádru systému Linux® 5.9 a vydáních SPDK 20.10 a novějších.
 • Společnost Western Digital přispěla souborovým systémem ZenFS, který slouží jako backend pro ukládání v projektu RocksDB. Umožňuje úložišti RocksDB typu klíč-hodnota ukládat svá data nativně na SSD disky s technologií Zoned Storage a zlepšit výkon využitím SSD disků ZNS.

Otázka: Jak fungují softwarové příspěvky společnosti Western Digital se softwarem společnosti Percona?

Odpověď: Společnost Western Digital umožnila práci softwarové sady až do úrovně RocksDB. Databáze RocksDB se ovšem málokdy používá jako samostatná aplikace. Jde spíše o databázové jádro, využívané celou řadou aplikací pro správu dat vyšší úrovně. Jednou z takových aplikací, která může využívat RocksDB jako databázové jádro, je MySQL. V této konfiguraci se označuje jako MyRocks. Souborový systém ZenFS společnosti Western Digital se integruje s aplikací MyRocks a umožňuje, aby databáze MySQL využívající databázový backend MyRocks ukládala data nativně na disky ZN540. Všechny popsané komponenty jsou opensourcovým softwarem, takže si je může uživatel MySQL sestavit dohromady a vytvořit si tak kompletní funkční softwarovou sadu. Pro výzkumníky to bude pravděpodobně ideální přístup, ale většina velkých zákazníků bude k této kompletní softwarové sadě vyžadovat podporu. Společnost Percona již v současné době podporuje MyRocks jako databázové jádro se softwarem Percona Server for MySQL. Společnost Percona integruje a podporuje kompletní sadu MySQL na aplikaci MyRocks na souborovém systému ZenFS na discích Ultrastar DC ZN540. Koncoví uživatelé si budou moci stáhnout a instalovat Percona Server for MySQL a rovnou ho nativně používat s disky Ultrastar DC ZN540 bez nutnosti dalších softwarových balíčků. Společnost Percona bude koncovým uživatelům nabízet předplacenou podporu kompletní softwarové sady a společné kontaktní místo pro pomoc s instalací, konfigurací a laděním výkonu.

Otázka: Bude Western Digital prodávat podporu společnosti Percona?

Odpověď: Ne, zapojení společnosti Percona má podobu dohody o doporučení. Když bude mít zákazník zájem používat zařízení Ultrastar DC ZN540 s databází MySQL, může si stáhnout software Percona Server for MySQL zdarma a jako opensourcový balíček z webových stránek společnosti Percona (až bude toto řešení dostupné). Pokud bude zákazník vyžadovat softwarovou podporu pro instalaci, konfiguraci a ladění softwaru Percona Server for MySQL, společnost Western Digital odkáže tyto zákazníky na společnost Percona prostřednictvím procesu registrace dohody. Společnost Percona pak bude moci těmto zákazníkům nabízet, prodávat a obnovovat služby softwarové podpory. Společnost Percona se neúčastní prodeje hardwaru nebo zařízení ZNS. 

Otázka: Je technologie Zoned Namespaces podporovaná jen u MySQL?

Odpověď: Ne, zařízení pro technologii Zoned Namespaces mohou přinášet užitek v mnoha případech použití. U technologie Zoned Namespaces je ale nutné zapisovat sekvenčně, takže je potřeba upravit softwarovou sadu tak, aby tato zařízení podporovala. Společnost Western Digital jedná s partnery poskytujícími nejoblíbenější software a podporu, aby minimalizovala překážky při instalaci, konfiguraci, ladění a správě těchto řešení.