Naše zásady

Členy našeho řídicího výboru pro ochranu osobních údajů jsou přední vedoucí pracovníci naší organizace a tento výbor je patronem našeho programu ochrany osobních údajů.

Máme specializovaný tým odborníků na ochranu údajů, kteří se zabývají ochranou soukromí. Patří sem pověřenec pro ochranu osobních údajů a na plný úvazek pracující odborníci zabývající se ochranou soukromí.

Máme interní zásady, které popisují role, požadavky a osvědčené postupy zpracovávání osobních a citlivých údajů.

Interní zásady naší společnosti stanovují rámec pro ochranu citlivých údajů obecně včetně osobních údajů.

Pravidelně organizujeme školení zaměstnanců zaměřené na ochranu osobních údajů, díky nimž naši zaměstnanci rozumí tomu, jak spravovat a chránit vaše údaje.

Plné znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů najdete zde a znění prohlášení o používání souborů cookie zde. Pokud bydlíte v Kalifornii, informace o svých právech podle zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) popsaných v našem oznámení ke kalifornskému zákonu CCPA najdete zde.