Různorodost, rovnost a inkluze

Ve společnosti Western Digital spoléháme na sílu a potenciál různorodosti. Věříme, že nejúčinnějším způsobem, jak využít různorodost našich zákazníků a komunit po celém světě, je nabídnout jim naši vlastní různorodost. To však nestačí. Usilovně pěstujeme inkluzivní prostředí, v němž má každý jednotlivec opravdový pocit sounáležitosti, respektu a užitečnosti.

Podpora zákona o rovnosti

Různorodost vnáší do společnosti Western Digital odvahu, sílu a náskok. Je palivem inovací. Proto se hrdě hlásíme k podpoře zákona o rovnosti.

Zákon o rovnosti je federálním zákonem v USA, který rozšiřuje stávající občanskoprávní zákony. Zajišťuje komplexní ochranu zaměstnanců z komunity LGBTQ+ po celých Spojených státech amerických a zahrnuje také protidiskriminační zásady pro zaměstnavatele na federální úrovni. Naše aktuální předpisy jsou v souladu s navrženým zákonem o rovnosti. Odsuzujeme diskriminaci a nerovnost na pracovišti.

Programy pro podporu různorodosti a inkluze a dosažený pokrok v roce 2018

Společnost Western Digital přistupuje k budování kultury sounáležitosti komplexně. Neustáváme ve svém úsilí založeném na cílených strategiích náboru, inovativních programech rozvoje a kariérního postupu zaměstnanců a závazku zajistit rovnost všem zaměstnancům s cílem vybudovat inkluzivnější pracovní prostředí.

diversity-inclusion-western-digital-feature1

Genderové zastoupení mezi globálními zaměstnanci

diversity-inclusion-western-digital-race-chart

Rasová/etnická skupina
Zastoupení mezi zaměstnanci v USA

Závazek k budování kultury sounáležitosti

Firemní komunity pro výměnu informací

Naše firemní skupiny pro výměnu informací slouží zaměstnancům jako platforma pro budování vztahů a kontaktů, podporují pocit sounáležitosti a rozvíjejí podporu naší firmy. Mezi našimi sedmi zaměstnaneckými skupinami je 20 globálních sekcí včetně skupin v Indii, Číně, Izraeli, Thajsku, Malajsii a Filipínách.

Všechny firemní skupiny pro výměnu informací ve společnosti Western Digital jsou otevřeny všem zaměstnancům, kteří mají zájem se k nim připojit.

Ocenění a uznání

Ačkoliv naše práce pokračuje každý den, jsme pyšní na ocenění uvedená níže, která jsme získali v letošním roce.

Human Rights Campaign:

Nejlepší pracoviště pro LGBTQ

Women’s Choice Award:

Nejlepší společnost pro mileniály

Speciální články z našeho blogu

NAVŠTIVTE BLOG WESTERN DIGITAL

Jak Western Digital podporuje různorodost a inkluzi

Když se dobro šíří po celém světě – náš komplexní přístup k inkluzi

Blog

Kiranmai Pendyala: Zvládání krásných výzev

Ve věku 18 let byla Kiranmai Pendyala typem studentky, který je snem všech rodičů v jižní Indii.

Další informace

Blog

Designový přístup: Aisha Alkinaeyová oslavuje možnost vyjádřit se beze studu

Společnost Western Digital umožňuje Aishe Alkinaeyové být sama sebou v kreativitě i na pracovišti.

Další informace

Blog

Dr. Kiran Gunham: Kariéra v oblasti nových nápadů

Je běžné, že kolegové nebo význační technici zasvětí svou kariéru rozvoji určité technologie.

Další informace