Ve společnosti Western Digital spoléháme na sílu a potenciál různorodosti. Věříme, že nejúčinnějším způsobem, jak využít různorodost našich zákazníků a komunit po celém světě, je nabídnout jim naši vlastní různorodost. To však nestačí. Usilovně pěstujeme inkluzivní prostředí, v němž má každý jednotlivec opravdový pocit sounáležitosti, respektu a užitečnosti.

Další informace o různorodosti, rovnosti a inkluzi ve společnosti Western Digital:

She Invents

She Invents je interní program spuštěný s cílem bojovat proti nedostatečnému zastoupení žen v technických oborech a oblasti patentů. Program She Invents nabízí zdroje, pomůcky, odborné vedení a profily technických pracovnic na podporu žen a nedostatečně zastoupených vynálezkyň.

Inspirace a vedení

Když si Sabra-Anne Truesdaleová, právní poradkyně patentového týmu společnosti Western Digital, přečetla zprávu o tom, že ženy tvoří 20 % technických zaměstnanců firmy, ale méně než 10 % vynálezců, rozhodla se s tím něco udělat. Se svou vedoucí prosadila v roce 2020 vytvoření programu She Invents, který má za úkol řešit nedostatečné zastoupení žen v technických oborech, zejména s ohledem na patenty.

"Uvědomila jsem si, že stačí mít nápad."
–Chaitra Srinivasanová

Program propojuje zaměstnankyně s mentory, vzdělává je, vede a podporuje v tom, aby předkládaly popisy vynálezů právnímu oddělení společnosti Western Digital. Chaitra Srinivasanová pracovala jako mentorka programu a jeho prostřednictvím předložila popis několika vynálezů. „Uvědomila jsem si, že stačí mít nápad,“ říká Chaitra. "Jakýkoli jednoduchý nápad, jakékoli zlepšení lze předložit ke schválení."

Díky programu She Invents i dalším snahám se zastoupení žen v patentovém programu společnosti Western Digital zvýšilo mezi lety 2020 a 2022 o 88 %.

Zaměstnanecké skupiny pro výměnu informací

Zaměstnanecké skupiny pro výměnu informací slouží zaměstnancům jako platforma pro budování vztahů a kontaktů, podporují pocit sounáležitosti a rozvíjejí podporu naší firmy. Našich sedm zaměstnaneckých skupin čítá 20 globálních sekcí se skupinami v Indii, Číně, Izraeli, Thajsku, Malajsii a na Filipínách.

Všechny zaměstnanecké skupiny pro výměnu informací společnosti Western Digital jsou otevřené všem zaměstnancům, kteří mají zájem se připojit.

Ocenění a uznání

Ačkoli naše každodenní práce nadále pokračuje, jsme hrdí na tato ocenění, která jsme v letošním roce získali.

Human Rights Campaign

Nejlepší pracoviště pro rovnost lidí LGBTQ+

Jedna z nejetičtějších
společností na světě

Ocenění uděleno 4 roky po sobě

Economic Times, Indie

Nejlepší organizace pro ženy

Seznamte se s lidmi z Western Digital   

Blog

Karin Werderová: Změna jako příležitost

Karin Werderová, viceprezidentka produktového řízení pevných disků společnosti Western Digital, nesnášela svou přezdívku z prvního pracoviště. „Říkali mi Paměťovka,“ vzpomíná s povzdechem. 

Další informace

Blog

David Hall: Omezení jsou příležitostí k inovaci

David Hall je technický inovátor a vynálezce. Zatímco jeho oficiální titul je „význačný specialista“, kolegové ho mají za vizionáře, influencera, technologického guru a podněcovatele. Způsob, jakým se stal technickým vizionářem, však nebyl vůbec typický.

Další informace

Blog

Jak Hooi Bin Limová formuje budoucnost

Hooi Bin Limová je ředitelka technického zpracování obalových materiálů v rámci globálního provozu společnosti Western Digital a pracuje v měřítku mikronů. Nebo jak sama říká – s technologiemi tenkými jako list papíru.

Další informace

Přidejte se ke společnosti,
která si cení každého člena týmu.