Wereldwijde garantiebeleid en beperkingen

Western Digital ("WD") hecht waarde aan je klandizie en probeert je steeds de beste service te bieden.

Alleen wanneer je WD-product ("Product") bij een erkende distributeur of wederverkoper is aangeschaft, verschaft WD een beperkte garantie. Distributeurs mogen Producten verkopen aan wederverkopers die Producten vervolgens aan eindgebruikers verkopen. Zie hieronder voor garantie-informatie of informatie over service. Service onder de garantie wordt alleen verstrekt als het Product wordt geretourneerd naar een erkend retourcentrum in de regio (garantieregio's zijn Canada, V.S., Latijns-Amerika, Europa, Midden-Oosten, Afrika, Azië en Stille Oceaan, India en Thailand) waar WD het Product oorspronkelijk naartoe heeft verzonden. Dit kan regionale specifieke garantiegevolgen hebben.

Als je Product is aangeschaft als een onderdeel dat is geïntegreerd in een systeem van een systeemfabrikant, wordt geen beperkte garantie geboden door WD. Neem contact op met de plaats van aankoop of rechtstreeks met de systeemfabrikant voor garantieservices.

Garantiebeleid

Verkoopsets die worden samengesteld en van merkaanduidingen voorzien door Western Digital, samen met interne schijven die worden verkocht als "Componentschijven" (interne harde schijven die WD heeft verkocht en die specifiek niet werden opgenomen als onderdeel van een door Western Digital samengestelde en van merkaanduidingen voorziene verkoopset), worden geleverd met een beperkte garantie. Afhankelijk van het type verkooptransactie kan de productgarantie afwijken van de algemene garantiegegevens die hierin worden vermeld.

Voor een volledige lijst met beperkte garantieperioden van WD breng je een bezoek aan https://support-en.wd.com/app/Warranty_Policy

Opmerking:

De termijn van je beperkte garantie gaat in op de aankoopdatum op je aankoopbon van een geautoriseerde distributeur of geautoriseerde wederverkoper en geldt alleen voor de periode die staat vermeld in de productdocumentatie.

Bewijs van aankoop is vereist om in aanmerking te komen voor deze garantie en om de startdatum van deze garantie te bepalen. Als je de garantie van je product wilt verifiëren en je aankoopdatum wilt bijwerken (indien vereist), gebruik je onze online service voor controle van de garantiestatus. In de Verenigde Staten staan sommige staten geen beperkingen toe van de duur van impliciete garanties, dus geldt de bovenstaande beperking mogelijk niet voor jou.

Raadpleeg de producthandleiding voor een verklaring van je beperkte garantie. Een producthandleiding is verkrijgbaar bij je geautoriseerde distributeur of wederverkoper of op de website van WD.

ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN WD. WD WIJST ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIET GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. IN DE VERENIGDE STATEN STAAN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Opnieuw gecertificeerde producten

Door WD opnieuw gecertificeerde producten kunnen bestaan uit door de klant geretourneerde apparaten en zijn mogelijk gerepareerd. Alle producten worden getest om te bepalen of deze voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van WD voordat zij als opnieuw gecertificeerd worden verkocht. Houd er rekening mee dat sommige opnieuw gecertificeerde artikelen markeringen, krassen of andere geringe tekenen van slijtage kunnen vertonen.

Aankopen van opnieuw gecertificeerde producten op de website van WD Store:

  • Vóór 20 augustus 2019: hiervoor geldt een beperkte garantie van de fabrikant van 6 maanden.
  • Op of na 20 augustus 2019: hiervoor geldt een beperkte garantie van de fabrikant van 12 maanden.