Privacybeleid

Om een profiel aan te maken voor een sollicitatie bij Western Digital, moet u dit Privacybeleid lezen en, afhankelijk van de privacywetten in het land waar u woont, erkennen dat u het hebt gelezen en begrepen of akkoord gaan met dit Privacybeleid. Als u niet erkent dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen of er niet mee akkoord gaat, kunt u geen profiel aanmaken voor sollicitatie.

Als onderdeel van het sollicitatieproces vraagt en verwerkt Western Digital de volgende persoonsgegevens over u: uw volledige naam; uw e-mailadres, uw vaste en mobiele telefoonnummer; uw adres; informatie over uw vorige werkgever; uw arbeidsverleden; uw locatie; uw IP-adres; uw opleidingen en trainingen; de talen die u spreekt; en kwalificaties en certificaten. U kunt ook documenten bijvoegen bij uw sollicitatie. U bent niet wettelijk verplicht informatie te verstrekken aan Western Digital en u bevestigt dat, voor zover u informatie verstrekt, u dit doet uit eigen vrije wil.

Western Digital kan uw persoonsgegevens verkrijgen van andere bronnen. Western Digital kan uw gegevens bijvoorbeeld verkrijgen van LinkedIn of andere social media. Daarnaast kan Western Digital informatie verkrijgen van uw referenties. Medewerkers van Western Digital kan gevraagd worden hun mening te geven over uw ervaring en sollicitatiegesprek.

Naar uw gegevens die Western Digital verwerkt, ongeacht of deze is ingediend door uzelf of door anderen, wordt verwezen als 'uw Gegevens'.

Western Digital gebruikt uw gegevens alleen voor wervingsdoeleinden en geeft deze Gegevens niet door aan derden die niet verbonden zijn aan het wervingsproces van Western Digital. Als Western Digital u aanneemt, bewaart Western Digital de Gegevens als onderdeel van uw personeelsbestand.

Als onderdeel van het wervings- en aannameproces kan Western Digital uw Gegevens openbaarmaken en overdragen aan zijn verschillende filialen, bedrijfseenheden en dochterondernemingen over de hele wereld als dit nodig wordt geacht en voor de hierboven beschreven doeleinden. Als Western Digital uw Gegevens overdraagt aan de verschillende filialen, divisies, bedrijfseenheden en dochterondernemingen over de hele wereld, gebeurt dit overeenkomstig het Wereldwijde Privacybeleid en toepasselijke privacywetgeving. Als Western Digital uw Gegevens overdraagt buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit alleen overeenkomstig een model voor overdracht binnen het bedrijf om uw privacy te beschermen. Neem voor meer informatie over het Wereldwijde Privacybeleid van Western Digital contact op met het Western Digital Privacy Tea via compliance@wdc.com of de Western Digital Data Protection Officer via DPO@wdc.com.

Als Western Digital u niet aanneemt voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd, kunnen ze uw Gegevens bewaren voor toekomstige vacatures binnen het bedrijf. Als u niet wilt dat Western Digital uw Gegevens bewaart en gebruik wilt maken van uw recht op wissing, neemt u contact op met compliance@wdc.com of DPO@wdc.com. Bij ontvangst van een dergelijk verzoek, wist Western Digital uw informatie overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving. Als u gegevens wilt bijwerken of aanpassen, kunt u contact opnemen met compliance@wdc.com of DPO@wdc.com.

Western Digital zet zich in voor het nemen van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onbedoelde vernietiging,wijziging of openbaarmaking, onbedoeld verlies, ongeautoriseerde toegang, misbruik, onrechtmatige verwerking en schade.