Zoned Storage

Yüksek Kapasiteler, Düşük TCO ve Geliştirilmiş QoS

Veri merkezi depolama kapasitelerine yönelik artan talep

Kuruluşların, makinelerin ve tüketici kaynaklı içeriklerin oluşturduğu veri hacimleri, petabayt, eksabayt ve hatta zetabayt ölçeğinde veri merkezi depolama kapasitelerine yönelik talebi artırmaya devam ediyor. Günümüzde büyük ölçekli veri altyapısı zaten on binlerce SSD ve HDD kullanıyor. Olağanüstü ölçekteki veriyi uygun maliyetli bir şekilde yönetmek, hızla bir gereksinim haline geliyor.

Veri Merkezi için Zoned Storage’ın Faydaları

Zoned Storage, veri merkezlerinin zetabayt depolama kapasitesi çağında verimli bir şekilde ölçeklendirmesini sağlayacak açık kaynaklı, standartlara dayalı bir girişimdir. Zoned Storage’ın gerisinde HDD’lerde Darbeyle İşlenmiş Manyetik Kayıt (SMR) ve SSD’lerde Bölgeli Ad Alanları (ZNS) olmak üzere iki teknoloji yatar.

ZNS SSD’ler gibi zoned storage cihazlar, disk mimarisini önemli ölçüde basitleştiren ve karmaşık veri yönetimi gereksinimini minimuma indiren bölgelere ayrılır. Birleştirilmiş bir yazılım yığını sayesinde ana cihaz, verileri akıllıca farklı bölgelere yerleştirerek, şu önemli faydaları sağlar:

Artırılmış Kapasiteler

Neredeyse hiç aşırı tahsis gerekmediğinden daha yüksek yoğunluk ve ölçek

Düşük Maliyet

Önemli ölçüde azalan DRAM gereksinimi ve daha az destek mantığı özelliği gerekir

Gelişmiş Hizmet Kalitesi (QoS)

Minimum düzeyde çöp toplama işlemi gereksinimi ile cihaz denetleyicisi daha hızlı yanıt verebilir

Artırılmış Dayanıklılık

Veri sürekli olarak yeniden yazılmadığı için dayanıklılık artırılır

Ana cihaza Bölgeli Depolama uygulama işlemi, ana cihaz ile SSD denetleyicisi arasında ve dosya sisteminden cihaza mantıksaldan fiziksele eşleştirme için gereken çoklu (yinelenen) yönlendirme seviyelerini ortadan kaldırarak, sistem yazılımı ve donanımının daha verimli bir şekilde birlikte çalışmasına imkan sağlar. ZNS ayrıca aşırı tahsis ihtiyacını azaltır ve yazma yükseltimi ve hizmet kalitesi (QoS) değişkenliği ile ilgili sorunları ortadan kaldırır. ZNS kısaca, geleneksel SSD’leri aksatan ölçek, QoS ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) sorunlarını ele alır.

Zoned Storage, zetabayt çağına yönelik uygun maliyetli depolama ölçeklendirmesi sağlar

Zoned Storage, HDD’ler için SMR’dan ve SSD’ler için ZNS’den oluşur. Bölgeli Ad Alanları, NVMe™ standardının bir uzantısıdır. Bu teknoloji, SMR HDD’lere benzer şekilde bölgelendirilen ve böylece HDD ve SSD depolamanın tek bir teknolojiymiş gibi görünmesini sağlayan SSD’ler sunmamıza olanak sağlar. Zoned Storage, veri merkezi ölçeklendirmesini geliştirmek için SMR ve ZNS teknolojilerinin her ikisinden ve açık kaynak standartlarından faydalanır.

Depolama kapasitesini artırmak, TCO oranını düşürmek ve QoS’ı yükseltmek için veriler, birleştirilmiş bir yazılım çatısı ile hem SMR HDD’lere hem de ZNS SSD’lere akıllıca yerleştirilebilir. Zoned Storage ile veri merkezi ve bulut sağlayıcıları zetabayt çağında depolamayı daha uygun maliyetle yapabilirler.

Geleneksel

Veri yerleşimini cihaz kontrol eder

Bölgeli

Bölgelere veri yerleşimini uygulamalar kontrol eder

Zoned Storage Aracılığıyla Artırılmış Kapasiteler Elde Etmek

Öne Çıkan Makaleler

Blog

ZNS onayı

NVMe konsorsiyumu tarafından onaylanan zoned storage standardı ZNS hakkındaki yazıyı okuyun.

Daha Fazla Bilgi Edinin

Video

Zoned Storage’a Giriş

Zoned Storage’ın veri merkezlerine ölçeklendirme, gelişmiş QoS ve daha düşük TCO oranını nasıl sağladığı hakkında bilgi edinin. Zoned Storage’ı oluşturan HDD’lere yönelik Darbeyle İşlenmiş Manyetik Kayıt (SMR) ve SSD’lere yönelik Bölgeli Ad Alanları (Zoned Namespaces - ZNS) teknolojileri tanıtılıyor.

Daha Fazla Bilgi Edinin

Video

ZNS: Flash Tabanlı SSD’ler için Blok Arayüz Külfetinden Kurtulma

Bölgeli Ad Alanlarının, uygulandığında ana bilgisayar ile SSD arasında hem daha yüksek performans hem de bayt başına daha düşük maliyet sağlayan yeni bir işlev paylaşımını nasıl temsil ettiğini öğrenin.

Daha Fazla Bilgi Edinin

İleriye Dönük Beyanlar
Bu internet sayfası ürün ve teknoloji portföyümüz, bunların kapasiteleri, özellikleri ve uygulamaları ve bunlara yönelik pazar, ürünlerimiz, stratejilerimiz ve büyüme fırsatları ve pazar eğilimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu ileriye dönük beyanlar, gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. Riskler ve belirsizlikler, dikkatinize sunacağımız en son yayınlanan periyodik raporumuzu da içeren Western Digital Corporation dosyalarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile daha ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Okuyucular, bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılır ve yasaların gerektirdiği durumlar dışında, sonradan ortaya çıkan olayları veya durumları yansıtmak üzere bu ileriye dönük ifadeleri güncelleme yükümlülüğünü üstlenmiyoruz.

Açıklamalar
1. Kaynak 1: Zoned Storage Nedir ve Neden Önemlidir, William G. Wong (Electronic Design, 20/09/2020)
2. Kaynak 2: SSD Evriminde Sonraki Adım: NVMe Bölgeli Ad Alanları Açıklaması, Billy Tallis (AnandTech.com, 6/8/2020)