RAID DEPOLAMA

RAID HAKKINDA

RAID, Redundant Array of Independent Disks (Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi) ifadesinin kısaltmasıdır. RAID’in etkin olduğu bir depolama sistemiyle, sistemde iki veya daha fazla diske bağlanabilirsiniz; böylece büyük tek bir hızlı birim gibi hareket edebilir ya da bunları bir sistem diski gibi otomatik olarak kullanıp, gerçek zamanlı yedekleme için verinizi hemen kopyalayacak (veya ikizleyecek) şekilde kurabilirsiniz.

RAID 0 - PERFORMANS

RAID 0 modu, RAID sürücü grubundaki tüm sürücülerde disk bölümlemesi sağlar. RAID 0, veri yedeklemesi sağlamaz, ancak tüm RAID seviyeleri için en iyi performansı sağlar. RAID 0, verileri daha küçük segmentlere böler ve disk grubundaki her diskte veri segmentlerini bölümler.

RAID 1 - VERİ KORUMA

Sistemi veri koruma moduna (aynı zamanda ikizlemeli mod veya RAID 1 olarak bilinir) ve kapasite ikiye bölünecek şekilde ayarlayın. Kapasitenin yarısı verilerinizi depolamak için kullanılırken, diğer yarısı da bir kopyasını almak için kullanılır. Bir disk arızalanırsa, verileriniz çoğaltılmış oldukları için korunur.

RAID 5 - VERİ KORUMA VE HIZ

Üç veya daha fazla diske sahip sistemlerde, sistemi RAID 5'e ayarlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu her ikisinden de yararlanmanızı sağlayacaktır; tüm disklerde sıralı veri bölümlemesi ile hızlı performans; veri depolama için kullanılabilir sistem kapasitesinin dörtte üçünü ayırıp her bir diskin dörtte birini hata toleransına ayırarak veri koruması.

RAID 10 - Yüksek güvenilirlik ve performans

RAID 10 veya RAID 1+0, RAID 1 (ikizlemeli) segmentleri şeritlere ayırarak çok yüksek G/Ç hızları sağlar. Bu RAID modu, maksimum performans ve yüksek hata toleransı gerektiren iş açısından önemli veritabanı yönetimi çözümleri için iyidir. RAID 10 olarak ayarlanan bir sistem, dizideki tüm disklerin toplam kapasitesinin yarısını verir.

JBOD VE DAĞITMA

JBOD, bir veya daha fazla diskin RAID yapılandırmasında olmayan ancak ayrı mantıksal birimler olarak yönetilerek kullanılmasıdır. Dağıtma, disklerin geniş bir mantıksal birim oluşturacak şekilde lineer olarak birleşimidir. Bu modu kullanmanın avantajı, sistemi yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan ek diski ekleyebilmenizdir.

RAID DEPOLAMA DİSKLERİ

My Cloud Expert Series EX2 Ultra

Başlangıç fiyatı: {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}

My Book Duo

Başlangıç fiyatı: {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}

My Cloud Pro Series PR4100

Başlangıç fiyatı: {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}