Güven ve Şeffaflık Kültürü

İşimizi ilgilendiren tüm konularda pozitif kurumsal aidiyete tüm kalbimizle bağlıyız. Biz Western Digital’ız ve önemsiyoruz.

SÜREKLİ BAĞLILIK

Yeni Sürdürülebilirlik Hedefleri Daha Yükseği Amaçlıyor

Western Digital sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda bir lider olmasına rağmen, şimdi daha da büyük bir fark yaratmak üzere büyük planlarımız var. Dört yeni iddialı sürdürülebilirlik hedefimiz operasyonlar, ürün geliştirme ve tedarik zinciri yönetiminin yanı sıra küresel çevre ayak izimiz konusunda da büyük bir etki yaratacaktır. Emisyonlar konusuna odaklanmayı sürdürürken, 2030 yılı itibariyle operasyonlarımızın %100’ünü yenilenebilir enerji ile yürütmeyi ve 2032 yılı itibariyle operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşmayı (Kapsam 1 ve 2) taahhüt ediyoruz. Ayrıca her ikisi de 2030 yılı itibarıyla olmak üzere, atıklarımızın %95’ten fazlasını çöp sahalarından ayrıştırmaya ve su kullanımını %20 oranında azaltmaya kararlıyız.

Daha iyi bir gelecek inşa etme çalışmalarımızdaki desteğiniz için teşekkür ederiz.

GELECEĞE YÖNELİK İNOVASYON

2022 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu

Western Digital bünyesinde, insanlarımızı, çevremizi ve toplumlarımızı korumaya ve desteklemeye derinden bağlıyız. Bu bağlılık, veri odaklı stratejimizi paylaştığımız ve geçtiğimiz mali yıl üzerinden önemli başarılarımızı detaylandırdığımız 2022 Mali Yılı raporumuzda ifade edilmektedir. Bilime dayalı hedeflerimize yönelik ilerleme, tedarik zincirimizin aktif yönetimi, kapsayıcı bir iş yerinin teşvik edilmesi, toplum odaklı gönüllülük ve hayırseverlik ve küresel olarak entegre edilmiş etik ve uyum programımız, dikkate değer bir şekilde öne çıkanlar arasındadır.

ÇEVRE

Çevresel sürdürülebilirlik hem bir şirket hem de bir canlı türü olarak, uzun vadeli başarımızda kritik öneme sahiptir.

Hepimizin yaşadığı dünyayı koruyabilmemiz için çevresel etkilerimizi aktif olarak izliyoruz ve minimuma indiriyoruz.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlar, şirketimizin hayat damarıdır.

İnsan haklarından sağlık ve güvenliğe, tedarik zinciri yönetimine kadar çevremizdeki insanları dinliyoruz, hayatları ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için çaba gösteriyoruz.

TEDARİK ZİNCİRİ

Üretimde küresel bir lider olarak, tedarik zincirimiz hem dikkate değer hem de önemlidir.

Kendi operasyonlarımız için sahip olduğumuz yüksek standartların aynısını takip etmelerine yardımcı olmak için tedarikçilerimizle yakın şekilde çalışıyoruz.

ETİK

Doğru şekilde iş yapmak, derin şekilde kültürümüzün içine işlemiştir.

Dürüstlüğe dair güçlü taahhüdümüzün kamuoyu tarafından tanınmasına yol açan politikalar ve uygulamalar yoluyla, etik davranışın hakim olduğu bir ortamı teşvik ediyoruz.

HAYIRSEVERLİK

Hayırseverlik programlarımız, belirgin bir etki oluşturmayı amaçlamaktadır.

Western Digital olarak önemsiyoruz! Toplumumuza geri vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak, bu şirketin bir önceliğidir ve bunu birlikte yaptığımız zaman daha fazlasının başarılabileceğine inanıyoruz!

GİZLİLİK

Gizlilik ve güvenlik uygulamalarımızın dürüstlüğünü korumak, kullanıcılara taahhüdümüz açısından oldukça önemlidir.

Kullanıcılarımız için veri korumasının son derece önemli olduğu anlayışı ile verileri depolayan ve aktaran ürünler ve hizmetler sunuyoruz.

Kaynak Kütüphanesi