Tüketici Ürünleri için Sınırlı Garanti G-Technology, HGST'nin bir bölümü, a Western Digital Company (“G-Technology”)

Bu Sınırlı Garanti, yetkili bir G-Technology satıcısı tarafından alınan, yeniden satış için uygun olmayıp normal kullanım için asıl satışı yapılan yeni G-Technology ürünleri için geçerlidir. G-Technology, garanti kapsamındaki bir ürünün malzeme ve işçilik açısından aşağıda belirtilen istisnalar dışında kusursuz olduğunu garanti eder.