SANDISK PROFESSIONAL ÜRETICILERININ TÜKETICI ÜRÜNLERI GARANTISI

Sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla Kıbrıs ve Türkiye’deki tüketicilere hitaben hazırlanmıştır

Geçerlilik Tarihi – 15 Nisan 2016

SanDisk, piyasada meşru yollardan satışa sunulması kaydıyla, bu Ürün’le (“Ürün”) birlikte veya üzerinde tedarik edilen içerik ve yazılımlar hariç olmak kaydıyla, bu Ürün’ün, esaslı ve önemli üretim hata ve kusurlarından ari olacağını; SanDisk’in yayınlanmış ürün spesifikasyonlarına uygun olacağını ve satın alım tarihinden itibaren başlayarak tabloda belirtilen Garanti Dönemi sırasında yayınlanmış talimatlara uygun olarak normal kullanıma uygun olacağını burada son kullanıcı sıfatını taşıyan kullanıcıya (“Siz”) garanti etmektedir. Bu garanti, yalnızca Siz’e özel olup; devredilebilir nitelikte değildir.

İşbu garanti, Ürün’ün (SanDisk’in belirleyeceği şekilde) aşağıda sayılı kullanım şekillerinde veya cihazlarla kullanılması durumlarını kapsamamaktadır: (i) normal aşınma ve yıpranma, (ii) görüntü denetimi, izleme, güvenliği ve gözetim cihazları, (iii) Internet protokolü/ ağ kameraları, (iv) Araç içi kayıt cihazları/ gösterge paneli kameraları/ kara kutu kameraları, (v) video döngüsü sunan gösterim cihazları, (vi) kesintisiz kayıt yayan set üstü cihazları, (vii) sunucular benzeri sürekli veri kaydı yapan cihazlar, veya (viii) yayınlanmış talimatlara uygun olarak normal kullanımın ötesinde diğer türlü aşırı kullanımlar . SanDisk ürünlerinin bir önceki cümlede (i) ile (vi) bentleri arasında belirtilen kullanımlar ve cihazlarla ilgili kullanımlara için uygun olup olmadığı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tıklayın yer alan dayanıklılığı yüksek ürünlere ait ürün sayfamızı ziyaret ediniz. Bu garanti yalnızca orijinal SanDisk ürünlerini kapsamaktadır.

Bu garanti belgesi yalnızca orijinal SanDisk® ürünlerini kapsamaktadır. Yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) bölgesindeki tüketiciler için: Western Digital Technologies, Inc. (WDT) şirketi veya iştirakleri, WDT tarafından veya WDT ‘nin izni ile Avrupa Ekonomik Alanı’na ithal edilmeyen ya da pazara sunulmayan ve izin verdiği yetkili kanallardan satışı yapılmayan herhangi bir SanDisk ürünü için hiçbir şekilde destek vermeyecektir.

Garanti kapsamında bir talepte bulunmak için, Garanti Süresi içerisinde tablo ‘daki telefon numarasından veya support@SanDisk.com adresinden Sandisk ile irtibata geçmeli ve ürünü satın aldığınızı tevsik eden (ürünün tarihi ve yeri ile satıcının adını gösteren) belgeleri ve ürünün adını, tipini ve numarasını vermelisiniz. İlk önce İade Ürün Onayınumarası alıp ve listede yer alan diğer kılavuzutakip edip sonrasındaÜrün’ü iade edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen westerndigital.com/tr-tr/support. Bu garanti, Ürün’ün iade edilmesi şartına bağlıdır. SanDisk, sevkiyat sırasında kaybolan ya da hasar gören ürünlerden sorumlu tutulamaz.

Kanunların izin vermesi kaydıyla ve kendi tercihine bağlı olarak SanDisk , (1) Ürün’ü onarabilir veya Ürün’ü yenisiyle değiştirebilir veya (2) Ürün onarılamayacak durumdaysa veya SanDisk yerine yenisini veremiyorsa, Ürün’ün SanDisk’ten garanti kapsamında talepte bulunulduğu sıradaki güncel piyasa değerini iade edebilir. Yalnızca Türkiye’deki tüketiciler için: Ürünün değiştirilmesi halinde SanDisk, Ürün’ü daha önce kullanılmış, onarımdan geçmiş ve SanDisk spesifikasyonlarını karşıladığı testlerle tespit edilmiş bir ürünle değiştirebilir. SanDisk, (veri kaybı da dahil) dolaylı veya dolaylı zararlardan, (uygunsuz cihazlarda veya şekilde gerçekleştirilen kullanımlar ile talimatlara uygun olmayan kullanımlar da dahil) uygunsuz kullanımın sebebiyet verdiği hasarlardan veya uygunsuz kurulum, profesyonel olmayan onarımlar, değişiklikler veya kazalardan dolayı ortaya çıkacak hasarlardan sorumlu tutulamaz. Bu garanti, ürün için ödemiş olduğunuz bedel artı garanti kapsamındaki bu talep uyarınca yaptığınız masrafların toplam tutarını hiçbir şekilde geçmemek kaydıyla, SanDisk’in tüm yükümlülük ve sorumluluğunu teşkil etmektedir. SanDisk ürünleri, ürünün gereken şekilde çalışmamasının veya arızalanmasının yaşam destek ünitesi gibi yaşamı tehdit edebilecek veya yaralanmalara yol açabilecek durumlarda kullanılmamalıdır. SANDISK, KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE OLMAK KAYDIYLA, ZIMNİ VE AÇIK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUNLAR UYARINCA VERMESİ ZORUNLU OLAN ZIMNİ GARANTİLER, AÇIK GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLI OLACAKTIR. DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE AİT GARANTİ SÜRESİ, ORİJİNAL ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİNİN KALAN KISMI KADARDIR. KİMİ EYALETLERDE (VEYA ÜLKELERDE), SINIRLI SORUMLULUĞA VEYA ARIZİ VEYA GERÇEKLEŞMESİ ŞARTA BAĞLI ZARAR VE ZİYANIN GARANTİ KAPSAMI DIŞI BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU SEBEPLE, YUKARIDAKİ İSTİSNA VEYA SINIRLI SORUMLULUK DURUMU SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Işbu sınırlı garanti, size birtakım özel hukuki haklar tanımaktadır. Ulusal, eyalet bazında ve yerel ölçekteki kanunlar uyarınca, işbu garantiden etkilenmeyecek sair haklara sahip olabilirsiniz.

TÜRKİYE
Gold Hava Nakliye Ve Kargo Ltd Sti
Havalimani Kavsagi Egs Business Park
Bloklari b3 blok 6.kat no 239 Yesilkoy
Istanbul