Ticari Ürünler Garanti Politikası

Western Digital® ve SanDisk® Ticari Donanım Disk Ürünleri için Sınırlı Garanti

WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. (“ÜRETİCİ”) TARAFINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNÜ SATIN ALMADAN, AÇMADAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI VE ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUN. ÜRÜNÜ KULLANIMINIZ, BU SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİNİN (“SÖZLEŞME”) KOŞULLARI VE ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI VE ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMAYIN.

A. Garanti Bilgileri

1. Bu garanti ("Garanti") Western Digital Technologies, Inc. ve ilgili yan kuruluşları (toplu olarak "Üretici") tarafından sağlanmaktadır, başkasına devredilemez ve sadece aşağıdaki Bölüm F’de bulunan Tabloda belirtilen Ticari Donanım Disk Ürünleri (her biri, bir "Ürün") için geçerlidir. Bu Garanti yalnızca bu Ürünü satın alan orijinal son kullanıcıya veya Ürünü içeren üçüncü taraf bir bilgisayar sisteminin orijinal son kullanıcısına (“Müşteri”) sağlanır.

2. Bu Garanti, bir Satıcıdan ürünün son kullanıcısı olmayı amaçlamayan taraflarca satın alınan Ürünleri kapsamaz. Bu ürün için garanti ve destek hizmetleri, söz konusu taraf adına Satıcı tarafından başlatılmalıdır.

3. Bu Garanti sahte, taklit veya gri piyasa ürünlerini kapsamaz. Üretici, (i) satış ülkesine Üreticinin nakliye etmediği (veya nakliyesine izin vermediği) ve/veya (ii) satışı yetkili kanallardan yapılmayan hiçbir Ürün için herhangi bir destek sağlamayacaktır.

4. Her Ürün sadece ticari kullanım içindir ve tüketiciler veya ev halkı tarafından kullanılmamalıdır. Bu Garanti, Ürünün ticari olmayan kişisel kullanımlarını kapsamaz. Bu ürünü ticari olmayan kişisel kullanım için yetkili bir perakende satış noktasından satın aldıysanız, lütfen https://www.westerndigital.com/warranty adresinde bulunan Ürün için perakende satış garantisindeki ilgili hükümlere bakın.

5. Müşterinin Ürününde Üreticinin sağladığı ayrı tek başına yazılım programları bulunuyorsa (örn. SSD Dashboard, Crypto Erase ve FlashSoft), bu programların kullanımı bu Sözleşmeye değil, bu programın beraberindeki son kullanıcı lisans anlaşmasına tabidir.

6. Garantinin bu versiyonu, Müşterinin 21 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında satın aldığı Ürünler için geçerlidir. Sınırlı Garantinin önceki versiyonları için, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinde bulunan müşteri hizmetleri departmanı (“Müşteri Hizmetleri”) ile iletişime geçin.

B. Garanti Süresi Teknik Destek Bilgileri

1. Ürün Müşteriye teslim edildikten sonraki ilk doksan (90) günde ortaya çıkan Ürüne yönelik teknik destek sorunları veya garanti talepleri, Müşterinin Ürünü satın aldığı taraf aracılığıyla işleme koyulmalıdır.

2. Söz konusu Ürün halihazırda üçüncü taraf bir cihaza veya bilgisayar sistemine gömülü veya önceden kurulmuş durumdaysa Müşteri, temel teknik destek ve garanti talepleri için üçüncü taraf ürün için kayıt üreticisi ile iletişime geçmelidir.

3. Müşteri bu ürünü son kullanıcı olarak ayrıca satın aldıysa veya Ürünü içeren üçüncü taraf bilgisayar sisteminin üreticisi teknik sorunun tek kaynağının bu Ürün olduğunu belirlediyse, bu durumda Müşteri, Garanti Süresi içinde support@SanDisk.com adresine e-posta göndererek veya Müşterinin bulunduğu bölge için https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers adresinde bulunan telefon numarasını arayarak Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçip, teknik destek alabilir. Bu tür teknik destek yalnızca Ürünün üretiminden kaynaklanan hataları ele alacaktır.

C. Garanti Koşulları

1. Üretici, Ürünle birlikte veya içinde sağlanan içerikleri ve/veya yazılımları (eğer varsa) hariç tutarak bu Ürünün, aşağıda belirtilen normal kullanım koşulları altında geçerli Garanti Süresi (aşağıda tanımlandığı şekilde) boyunca, (a) malzeme veya işçilik açısından malzeme kusurlarından arınmış olacağını ve (b) Üreticinin yayınlanmış ürün spefikasyonlarına açık bir şekilde uyacağını Müşteriye garanti eder. Bir Ürün, yalnızca belirtilen tasarım ömrünü karşılamadığında (geçerli Garanti Süresi sonuna kadar) ve Garanti Süresi içinde uygun konuma iade edilmiş ve Ürünün veri sayfasında (Üretici tarafından hazırlanan veya sağlanan şekilde) yer alan geçerli performans eşiği bilgilerine uygun şekilde kullanılmış olması koşuluyla, bir malzeme kusuru bulunduğu veya açık bir şekilde maddi kusurlu olarak kabul edilecektir.

2. Bu Garanti, bu Üründe kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım, doğal veya kişisel afet, yanlış kurulum, bir bilgisayar sisteminde üçüncü taraf bir ürününün bulunması veya yetkisiz olarak sökülmesi, onarılması veya değiştirilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz. Bir Ürünün geçerli dayanıklılık özelliklerinde belirtildiği gibi, Garanti Süresinde bildirilen zaman aralığının sona ermesinden önce medya aşınmasına (ve Garantinin geçerliğini yitirmesine) neden olan şartlar altında kullanılması mümkündür.

3. Bu Sözleşmenin şartları ile Müşteri ve Üretici arasında geçerli olan herhangi bir dizi garanti şartı arasında bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşme yerine Müşteri ile Üretici arasındaki şartlar öncelikli olacaktır. Ancak, Müşterinin verdiği satın alma siparişleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm Müşteri formlarında bulunan önceden basılmış koşullar yerine bu Sözleşme öncelikli olacaktır.

D. Garanti Talepleri

1. Müşteri bir garanti talebinde bulunmak için, (a) satın alımı yaptığı bayii veya satıcı taraf ("Satıcı") ile Garanti Süresi içinde iletişime geçebilir ve satın alıma ve iade edilen tarafın orijinal satın alım durumuna (uygun şekilde tarihi, satın alma yerini ve Satıcının adını gösteren) dair kanıtı ve ürün adı, türü ve numarasını sunabilir veya (b) Üreticiden bir RMA numarası alıp, Üreticinin garanti iade süreçlerini takip edebilir. Sadece Müşteri bu Garantiyi kullanmaya yetkilidir ve bu Müşteri, sorunu kolayca yeniden oluşturmaya yetecek kadar ayrıntılı bir sorun bildirimiyle birlikte Ürünü Satıcı ve/veya Üreticinin listelediği yönergeleri izleyerek iade etmelidir. Üretici, Müşteriyi ürünleri Satıcı aracılığıyla iade etmeye yönlendirme hakkını ve takdirini saklı tutar.

2. İadenin, Müşterinin bulunduğu ve/veya Ürünü satın aldığı ülkeden farklı bir ülkeye yapılması gerekebilir.

3. Müşteri herhangi bir Ürünün garantiye uymadığını düşünür ve Üreticinin garanti süreçlerini kullanmayı tercih ederse, bu durumda Müşteri Üreticinin o tarihte geçerli Ürün İade İzni (“RMA”) sürecine uyacaktır ve Müşteri kusura dair bir özet sunarak Müşteri Hizmetlerinden bir RMA numarası isteyecektir. Üretici sonrasında, Müşterinin kusurlu olduğunu düşündüğü Ürünü Üreticiye gönderimi için talimatlarla birlikte Müşteriye bir RMA numarası verecektir. Müşteri kusurlu olduğunu düşündüğü bunun gibi her Ürünü uygun bir kutuda iade edecek ve iade öncesinde Üreticiden aldığı RMA numarası görünür bir şekilde kutu üzerinde olacaktır. Bu bölüm uyarınca Üreticiye iade edilen Ürünler ve bu Ek uyarınca onarılan veya değiştirilen her Ürün, masrafları ve riski Üreticiye ait olmak üzere Üreticiye teslim edilecek ve Üreticiden teslim alınacaktır. Üretici (veya Üreticinin anlaşmalı olduğu bir taraf) Ürünü inceleyecek ve bir kusur bulunması halinde, masrafları sadece Üreticiye ait olmak üzere, iade işlemini gerçekleştirecektir. Üretici söz konusu Üründe bir kusur bulunmadığını saptarsa, Müşteri söz konusu Ürünün iadesiyle ilgili tüm masrafları Üreticiye geri ödeyecektir. Yanlış şekilde etiketlenen, paketlenen ve gönderilen Ürünler, bu Ürüne yönelik garantinin geçersiz olmasına neden olabilir. Üretici, RMA alım noktalarımıza gönderim sırasında oluşan hasardan sorumlu değildir.

4. Üretici uygun olmayan herhangi bir Ürünü onarmayı veya değiştirmeyi seçebilir. Bu tür bir değişim, iade edilen Ürünle aynı veya daha iyi özelliklere sahip yeni veya yenilenmiş bir Ürün ile yapılacaktır. Üretici uygun olmayan Ürünü onaramaz ya da değiştiremezse veya bu seçenekler ticari olarak uygun değilse, bu durumda Üretici uygun olmayan Ürün için Müşteriye bir kredi sağlayacaktır. Kredinin değeri, Üreticinin takdirine bağlı olarak, (a) uygun olmayan Ürünün değişim değeri veya (b) uygun olmayan Ürünün, Müşterinin Ürünü kullanımının engellendiği garanti dönemi süresi için rayici önceden belirlenmiş satın alım değeri olacaktır. Kullanılmaz hale gelen veya artık üretilmeyen bir ürün, aynı Ürünle veya değişim mümkün değilse, benzer işleve ve kapasiteye sahip bir Ürünle değiştirilebilir. Bu bölüm kapsamında Müşteriye yönelik çözüm, Ürünün fiziksel olarak Üreticiye iade edilmesi gerekliliği şartına bağlı olabilir.

5. Üretici RMA sürecinin bir parçası olarak herhangi bir veri kaybından veya hasarından sorumlu değildir. Müşteri, RMA sürecinde Üreticinin iade edilen Üründeki verilere istemsiz şekilde erişebileceğini anlar. Üretici, hassas verilerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, RMA süreci için Ürünü göndermeden önce, hassas verilerin Üründen teknik olarak mümkün olan ölçüde silinmesini önerir. Tüm verilerin silinmediği veya silinemediği durumda Müşteri, iade edilen Üründe bulunması mümkün olan hassas ve/veya kişisel veriler ile ilgili olarak, bu verilerin Müşteri veya herhangi bir üçüncü taraf ile ilgili olup olmadığına bakmaksızın, olası herhangi bir sorumluluk için Üreticiyi ve Satıcıyı tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaktır.

6. Üretici, (a) ayrı ayrı veya diğer ekipmanlarla birlikte, herhangi bir kusurdan veya Ürünün kullanılamamasından veya düşük performanstan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan kâr kaybı ve/veya veri kaybı, diğer kayıp, hasar veya masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üreticinin veya Müşterinin bu tür hasarların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın, hiçbir arızi, dolaylı, özel, emsal, cezai veya dolaylı hasardan veya (b) ilgili Ürün(ler) için ödenen satın alma fiyatını aşan toplam tutarlardan sorumlu olmayacaktır. Üretici, bu Garanti kapsamında Ürün dahil olmak üzere, Western Digital® veya SanDisk® ürünlerinin servisi ve/veya kurulumuyla ilgili hiçbir masraftan sorumlu değildir ve bu masrafları karşılamaz. Bu Garanti, herhangi bir Ürüne ilişkin teknik özellikleri uygulamadaki veya karşılamadaki kusurlar, garanti ihlali veya her türlü diğer arızalar konusunda Üreticinin sorumluluk ve yükümlülüklerinin tamamını ortaya koymaktadır.

7. Ürün dahil olmak üzere Üretici ürünleri, havacılık, otomotiv, nükleer, tıbbi veya yaşam destek sistemleri gibi arıza durumunda yaralanma veya yaşam tehlikesi oluşturabilecek uygulamalarda (veya diğer herhangi bir ultra tehlikeli uygulama biçiminde) kullanılmamalıdır ve Üretici hiçbir şart altında bu tür ürün kullanımlarından doğan herhangi bir Garanti sunmayacak veya başka bir sorumluluk taşımayacaktır. AKSİNE HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, ÜRÜNLER FARKLI ARIZA ORANLARINA VE DAYANIKLILIK SINIRLARINA TABİ KISITLI FAYDALI KULLANIM SÜRELERİNE SAHİP OLDUĞUNDAN, TIBBİ CİHAZLARDAKİ, YAŞAM DESTEK CİHAZLARINDAKİ, OTOMOTİV VE DİĞER KRİTİK UYGULAMALARDAKİ ("KRİTİK UYGULAMALAR") KRİTİK BİLEŞENLER DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ÜRÜN ARIZALARININ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ÖLÜM, YARALANMA VEYA CİDDİ MADDİ YA DA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇTIĞI DURUMLARDA BURADA BELİRTİLEN ÜRÜNLERİ KULLANAN MÜŞTERİ UYGULAMALARININ, SİSTEMLERİNİN VE CİHAZLARININ TASARIM, ÜRETİM VE YETERLİ TESTLERİNİN YAPILMASINA YÖNELİK SORUMLULUK MÜŞTERİYE AİTTİR. MÜŞTERİ, KRİTİK UYGULAMALARLA ÇALIŞIRKEN MÜŞTERİNİN UYGULAMALARINDAN, SİSTEMLERİNDEN VEYA CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINDA HERHANGİ BİR ARIZA YA DA BAŞKA BİR SORUNDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HASAR, YARALANMA VEYA ÖLÜM RİSKİNE KARŞI SON KULLANICILARI YETERLİ ÖLÇÜDE KORUYACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN, UYGUN YEDEKLİLİKLERİN, ARIZAYA DAYANIKLILIĞIN VE YEDEKLEME ÖZELLİKLERİNİN UYGULANMASINDAN VEYA BU TÜR RİSKLERİN ÖNLENMESİ İÇİN BAŞKA YOLLARLA SON KULLANICILARIN İKAZ EDİLMESİ İLE KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARININ SAĞLANMASINDAN SORUMLUDUR.

E. SORUMLULUK REDDİ

BURADA BELİRTİLEN GARANTİ, MÜŞTERİNİN ÜRÜNLERE İLİŞKİN GARANTİ HAKLARIYLA İLGİLİ TEK KAYNAĞI OLUP; TAMAMI BURADA REDDEDİLEN BELLİ AMACA UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK VE YASALARI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ VEYA YASAL TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. ÜRÜNÜN MÜŞTERİSİ HARİCİNDE HİÇBİR TARAFA HİÇBİR GARANTİ HAKKI VERİLMEMEKTEDİR. BELLİ YARGI BÖLGELERİNİN YASALARININ VEREBİLECEĞİ DİĞER HAKLAR BU GARANTİDEN ETKİLENMEZ.

F. Garanti Süresi

1. Yukarıda ifade edilen Garanti süresi ("Garanti Süresi") takvim yılı olarak ölçülür ve Üreticinin Ürünü gönderdiği tarihte başlar. SKU içindeki her “X”, bir değişkeni ifade eder.

Aşağıdaki ürün grubu için Garanti Süresi; (a) Ürün için aşağıda belirtilen zaman aralığının sonu veya (b) Müşterinin Ürünü kullanımı belirtilen dayanıklılık sınırını aştığı noktadan hangisi daha önce gerçekleşirse o zaman sona erer. Dayanıklılık sınırı; (i) söz konusu Ürünün toplam kümülatif verileri (Ürünün S.M.A.R.T. niteliği (E6h/230) “Medya Aşınma Göstergesi”nde kaydedilen şekliyle) veya (ii) aşağıdaki tabloda veya Ürünün Teknik Özelliklerinde belirtilen şekilde Ürünün toplam Yazılan Terabayt (TBW) değeri Ürünün dayanıklılık değerinin %100'üne ulaştığı zaman aşılmış olur. Aşağıdaki tablo ile Teknik Özellikler arasındaki bir uyuşmazlık olması durumunda, Teknik Özellikler öncelikli olacaktır.

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

Aşağıdaki ürün grubu için Garanti Süresi; (a) Ürün için aşağıda belirtilen zaman aralığının sonu veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirtilen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan hangisi daha önce gerçekleşirse o zaman sona erer. Maksimum dayanıklılık sınırı, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün tahmini garanti süresi boyunca Ürünün ortalama günlük disk yazma (DWPD) değeri hesaplanarak ölçülecektir.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

Aşağıdaki PCIe ürün grubu için Garanti Süresi; (a) Ürün için aşağıda belirtilen zaman aralığının sonu veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirtilen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan hangisi daha önce gerçekleşirse o zaman sona erer. Maksimum dayanıklılık sınırı, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün tahmini garanti süresi boyunca normal kullanım için Ürünün toplam Yazılan Petabayt (PBW) değeri hesaplanarak ölçülecektir. Birden fazla ürünle çözümler uygulayan kullanıcılar için dayanıklılık dereceleri, tüm ürünlerde yazma işlemlerinin tek tip dağılımını varsayar.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

Cihaz Garanti Bilgileri

Aşağıdaki InfiniFlash ürünleri grubu için kasa Garanti Süresi, aşağıda tanımlanan Ürün için belirtilen zaman aralığının sonunda sona erer. InfiniFlash Kart için Garanti Süresi; (a) Ürün için aşağıda belirtilen zaman aralığının sonu veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirtilen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan hangisi daha önce gerçekleşirse o zaman sona erer. Maksimum dayanıklılık sınırı, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün tahmini garanti süresi boyunca normal kullanım için Ürünün toplam Yazılan Petabayt (PBW) değeri hesaplanarak ölçülecektir. Dayanıklılık dereceleri, tüm InfiniFlash Kartlarda yazma işlemlerinin tek tip dağılımını varsayar.

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 Cihaz Dayanıklılık dereceleri, normal kullanımda altmış dört InfiniFlash Kartın yazılan Eksabayt (EBW) değerleri garanti süresi boyunca yazma işlemlerinin tek tip bir dağılımı ile tahmin edilerek hesaplanmıştır. Bu bilgi sadece bilgilendirme amaçlı verilmektedir ve Garanti Süresinin ölçüldüğü bir ölçü değildir.

Gömülü Entegre Çözümler (“EIS”) Garanti Bilgileri

Aşağıdaki EIS ürün grubu için Garanti Süresi; (a) ilgili Ürün için aşağıda belirtilen zaman aralığından veya (b) Teknik Özelliklerde tanımlanan şekilde Müşterinin Ürünü kullanımı belirtilen güvenilirlik özelliklerini (dayanıklılık sınırı dahil olmak üzere) aştığı noktadan hangisi daha önce gerçekleşirse o zaman sona erer.

“Teknik Özellikler”, bir Ürün için Ürün teknik özelliklerinde (örn. “teknik özellikler” veya “veri sayfası” olarak etiketlenen belgeler ve bu Ürünün nitelik raporu) belirtilen çalışma unsurları, özellikler, güvenilirlik özellikleri ve işlevsel tasarım özellikleri demektir.

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2 Two (2) years

2. Geçerli ürünün veri sayfasında belirtilen maksimum TBW (Yazılan Terabayt), yukarıda ifade edildiği gibi Garanti Süresinin bitiminden önce karşılanmadığı sürece

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

Ürününüz bir OEM’den satın alındıysa ve Ürününüzün SKU numarası bu Garantideki hiçbir tabloda bulunmuyorsa, Ürününüzün garanti süresini belirlemek için OEM’inizle iletişime geçin.

G. Ürün Veri Sayfaları ve Teknik Özellikleri

Ürünlere yönelik ürün veri sayfaları ve teknik özellikleri Western Digital Müşteri Destek sayfasından bulunabilir. Ürünlere yönelik ürün veri sayfaları ve teknik özellikleri support.westerndigital.com sayfasından bulunamıyorsa, belgelerin bir kopyasını edinmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bu garantinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınızı lütfen şu adrese yönlendirin: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Attention: Commercial Legal Department.

Versiyon 11.2021