ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} แฟลชไดรฟ์ SanDisk® Ultra Shift™ USB 3.0
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-032G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-064G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-128G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ410-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ultra-shift-usb-3-0/featured/ultra-shift-usb-3-0-shift.jpg.thumb.319.319.png); }

เพิ่มความเร็วเพื่อการทำงานในแบบของคุณ

ให้โลกดิจิทัลของคุณอยู่ใกล้คุณเสมอเพียงปลายนิ้วด้วย SanDisk® Ultra Shift™ USB ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุด 100 MB/s2 คุณจึงเสียเวลารอน้อยลงและให้เวลากับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้มากขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความเร็วที่คุณต้องการ
ด้วยอินเทอร์เฟซ USB 3.0 และความเร็วสูงสุด 100 MB/s2 USB นี้จะไม่ทำให้คุณช้าลง

โลกดิจิทัลที่คุณพกพาไปได้ทุกที่
USB นี้พร้อมจะไปทุกที่กับคุณด้วยดีไซน์แบบไม่มีฝาปิดและมีช่องเสียบสายคล้องเพื่อความสะดวก

ปกป้องไฟล์ส่วนตัวของคุณ
มาพร้อมซอฟต์แวร์ SanDisk SecureAccessTM คุณจึงสามารถเก็บรักษาไฟล์ส่วนตัวในแบบส่วนตัว3

สวยทันสมัยและเรียบง่าย
ดีไซน์กะทัดรัดเพื่อให้คุณสามารถพกพาไฟล์สำคัญๆ ไปกับคุณได้ในทุกที่

จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ด้วยความจุตั้งแต่ 32 GB-256 GB1 คุณจึงมีพื้นที่เหลือเฟือในการจัดเก็บไฟล์ที่สำคัญ

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
32 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.0
คอนเน็กเตอร์
USB-A
ขนาด (L x W x H)
7.37mm x 17.53mm x 41.4mm
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

32 GB
SDCZ410-032G-G46
64 GB
SDCZ410-064G-G46
128 GB
SDCZ410-128G-G46
256 GB
SDCZ410-256G-G46
32 GB
SDCZ410-032G-G46
64 GB
SDCZ410-064G-G46
128 GB
SDCZ410-128G-G46
256 GB
SDCZ410-256G-G46

การจัดอันดับและรีวิว