ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} แฟลชไดรฟ์ iXpand
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-032G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-064G-PN6NN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-128G-PN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-Sharing.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-WatchingMovie-Phone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-MacBookiPadiPhone.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-NearTablet.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX30N-256G-GN6NE-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/sandisk-ixpand-usb-3-0/featured/iXpand-Flash-Drive-video1.jpg.thumb.319.319.png); }

ที่เก็บข้อมูลพิเศษสำหรับอุปกรณ์  iPhone และ iPad ของคุณ1

ออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับ iPhone ของคุณ แฟลชไดรฟ์ iXpand ให้ทางเลือกที่ง่ายสำหรับการเพิ่มพื้นที่ว่างบน iPhone ของคุณ สำรองแกลเลอรี่ภาพได้โดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งให้คุณสามารถดูวิดีโอในสกุลไฟล์ยอดนิยมได้โดยตรงจากไดรฟ์4 ไดรฟ์จะมีตัวเชื่อมต่อทั้งแบบ Lightning แบบยืดหยุ่นที่ใช้งานได้กับเคสส่วนใหญ่ และขั้วต่อ USB 3.0 ที่สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ Mac หรือพีซีของคุณได้ ทำให้คุณสามารถย้ายไฟล์ในเวลาที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แฟลชไดรฟ์ iXpand ยังมีซอฟต์แวร์เข้ารหัสที่ช่วยให้คุณสร้างไฟล์แบบป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ที่อ่อนไหวได้อย่างปลอดภัยข้ามอุปกรณ์ของคุณได้5 ถ่ายภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณต้องการ - แฟลชไดรฟ์ iXpand ให้แนวทางที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการเพิ่มพื้นที่ว่างของ iPhone ของคุณเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการถ่ายภาพแห่งความทรงจำได้มากขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์