ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} iXpand Flash Drive Go
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-064G-GN6NN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-128G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDIX60N-256G-GN6NE-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/ixpand-go-usb-3-0/featured/ixpand-flash-drive-go-key-ar1.jpg.thumb.319.319.png); }

เพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ iPhone ของคุณได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการพื้นที่บน iPhone เพิ่ม1 iXpand™ Flash Drive Go คือคำตอบในการเพิ่มหน่วยความจำอย่างง่ายดาย รักษาความทรงจำของคุณให้ปลอดภัยง่ายๆ เพียงแค่เสียบไดรฟ์เพื่อสำรองรูปภาพ วิดีโอและรายชื่อติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ2เมื่อไฟล์อยู่ในไดรฟ์ iXpand แล้ว คุณสามารถใช้ขั้วต่อ USB 3.0 ความเร็วสูงเพื่อย้ายไฟล์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถปกป้องไฟล์โดยใช้รหัสผ่านในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วย3และคุณสมบัติหมุนสลับได้สองขั้วจะช่วยปกป้องขั้วต่อและมีรูห่วงกุญแจเพื่อให้สะดวกต่อการพกพาไดรฟ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ iPhone ของคุณ1
ไม่มีพื้นที่ว่างบน iPhone ของคุณหรือ เพียงเสียบ iXpand™ Flash Drive Go เข้าไป แล้วย้ายไฟล์ออกจาก iPhone ของคุณเท่านี้ ก็เพิ่มพื้นที่อันมีค่าได้แล้ว ทีนี้คุณจะสามารถถ่ายเซลฟี่ เล่นเกม ดูวิดีโอหรือใช้งานอย่างอื่นบน iPhone ของคุณได้มากขึ้น

สำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโออัตโนมัติ2
iPhone ของคุณมีความทรงจำอันล้ำค่าของคุณบางส่วนอยู่ คุณเพียงแค่เสียบ iXpand™ Flash Drive Go เท่านี้ไดรฟ์จะก็สำรองรูปถ่าย วิดีโอและรายชื่อติดต่อล่าสุดให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงวางใจได้ว่าคุณจะมีความทรงจำที่สำคัญอยู่ตลอดแม้ว่าโทรศัพท์คุณจะหายไป

ถ่ายวิดีโอเข้าไดรฟ์โดยตรง5
วิดีโอใช้พื้นที่มากเกินไปใช่ไหม ด้วย iXpand™ Flash Drive Go คุณจึงสามารถบันทึกลงไดรฟ์ได้เลย ไฟล์ที่ใช้หน่วยความจำมากจึงไม่มาแย่งพื้นที่อันมีค่าบน iPhone ของคุณ

ย้ายเนื้อหาเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็ว
บอกลาการส่งอีเมลรูปภาพข้ามอุปกรณ์ เมื่อไฟล์อยู่ใน iXpand™ Flash Drive Go แล้ว คุณสามารถใช้ขั้วต่อ USB 3.0 ความเร็วสูงเพื่อย้ายไฟล์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ปกป้องไฟล์ของคุณด้วยรหัสผ่าน3
อยากให้ไฟล์คงความเป็นส่วนตัวขณะแชร์ไดรฟ์ใช่ไหม ใช้แอพ iXpand™ เพื่อใช้รหัสผ่านปกป้องไฟล์และรูปภาพของคุณทั้งบน iPhone, PC และคอมพิวเตอร์ Mac

คุณสมบัติหมุนสลับได้สองขั้วพร้อมรูห่วงกุญแจ
iXpand™ Flash Drive Go มีคุณสมบัติหมุนสลับขั้วได้ซึ่งช่วยปกป้องขั้วต่อเมื่อใส่ลงกระเป๋าของคุณ และรูห่วงกุญแจที่สามารถคล้องกับพวงกุญแจของคุณได้ง่าย จึงพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในขณะที่ไปในที่ต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
64 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.0
คอนเน็กเตอร์
  • USB-A
  • Lightning
ขนาด (L x W x H)
53mm x 12mm x 12.5mm
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

64 GB
SDIX60N-064G-GN6NN
128 GB
SDIX60N-128G-GN6NE
256 GB
SDIX60N-256G-GN6NE
64 GB
SDIX60N-064G-GN6NN
128 GB
SDIX60N-128G-GN6NE
256 GB
SDIX60N-256G-GN6NE

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

แอพ iXpand DRIVE

แอพ iXpand Drive ทำให้ง่ายในการจัดการภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ ดูวิดีโอจากอุปกรณ์ได้โดยตรง และแม้แต่ถ่ายวิดีโอจากแอพและบันทึกไปยังไดรฟ์ได้โดยตรง

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro, iPad ที่มีจอแสดงผล Retina, iPod รุ่น 5 ขึ้นไป, แอพ iXpand Drive และ iOS 10.0.
  2. ขึ้นไป 2. ต้องมีแอพ iXpand Drive พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ App Store โดยต้องใช้ระบบ iOS 10.0.2 ขึ้นไป ตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในการตั้งค่าแอพ 
  3. การป้องกันด้วยรหัสผ่านรองรับระบบ iOS 10.0.2 ขึ้นไป, Mac OS X v10.9+ ขึ้นไป, Windows® 7, Windows 8 และ Windows 10 
  4. พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ App Store โดยต้องใช้ระบบ iOS 10.0.2 ขึ้นไป **ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
  5. บันทึกวิดีโอไปยังที่เก็บข้อมูลภายในของ iPhone ก่อนจะย้ายไปยังไดรฟ์ iXpand โดยอัตโนมัติ
  6. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้ สำหรับ