ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} ไดรฟ์ SanDisk Extreme® Go USB
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-064G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-128G-J35-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDCZ810-256G-G46-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/usb-flash-drives/extreme-go-usb-3-2/featured/extreme-go-usb-3-2-featured3.jpg.thumb.319.319.png); }

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เป็นทางการสำหรับกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน

เข้าถึงและย้ายเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณทำงานได้ทันตามกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน ความสำเร็จหมายถึงการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในทุกที่ ทุกเวลา ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นทั้งหมดนี้อยู่ในดีไซน์เมทัลที่สวยทันสมัยซึ่งทั้งทนทานและสวยมีสไตล์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หากคุณมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน
ไดรฟ์ SanDisk Extreme® Go ช่วยให้คุณเข้าถึงและย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้งานของคุณต้องล่าช้า

พกพาไปได้ทุกที่
พกพาไดรฟ์ที่กะทัดรัดและทนทานไปได้ทุกที่ในการทำงานหรือตามที่ใจปรารถนา ด้วยดีไซน์เมทัลสวยหรูระดับพรีเมียม

ความทนทานที่คุณวางใจได้
คุณต้องการไดรฟ์ที่วางใจได้เพื่อพกพาไปในทุกที่ ทุกเวลา – ไดรฟ์ Extreme Go ของ SanDisk ช่วยให้คุณมั่นใจได้ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ SanDisk ที่เป็นที่ยอมรับ

ทำงานเร็วขึ้นและชาญฉลาดขึ้น
เร่งขั้นตอนการทำงานของคุณในการถ่ายโอน จัดเก็บ และแชร์เนื้อหาที่สำคัญด้วยอินเทอร์เฟซ USB 3.2 ที่เร็วเป็นพิเศษ

ล็อกไฟล์ที่สำคัญ
นำไฟล์ที่สำคัญมากใส่ไว้ในโฟลเดอร์นิรภัยเพื่อจัดเก็บให้ปลอดภัยจากสายตาที่แอบมอง ด้วยซอฟต์แวร์การเข้ารหัส SanDisk SecureAccess™ 2

เช่น การ “เลิกทำ” ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว
คุณเผลอลบไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม? กู้คืนได้ง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์การกู้คืนข้อมูล RescuePRO® Deluxe ที่มีมาให้ในชุดอุปกรณ์3 (ต้องดาวน์โหลด)

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
64 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 1
คอนเน็กเตอร์
USB-A
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • USB 3.2 (Gen 1), สามารถใช้ได้กับสายรุ่นเก่าอย่าง USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 และ USB 2.0  
ขนาด (L x W x H)
60.3mm x 18mm x 7.4mm
Sequential Read Performance
Up to 400MB/s
Sequential Write Performance
Up to 240MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

64 GB
SDCZ810-064G-J35
128 GB
SDCZ810-128G-J35
256 GB
SDCZ810-256G-G46
64 GB
SDCZ810-064G-J35
128 GB
SDCZ810-128G-J35
256 GB
SDCZ810-256G-G46

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ เนื้อที่จัดเก็บข้อมูลในการใช้งานจริงจะน้อยกว่านี้
  2. การป้องกันด้วยรหัสผ่านใช้การเข้ารหัส AES 128 บิตและรองรับโดย Windows 8, Windows 10 และ macOS v10.9+ (ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ Mac โปรดดูที่ www.sandisk.com/secureaccess)
  3. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง ต้องลงทะเบียน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข