ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD® Gaming Drive Accelerated for Xbox One™
จาก WD

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V5000AWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-banner.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBA4V0010BWB-WESN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-gaming-drive-accelerated-for-xbox-one-usb-3-0-hdd/featured/wd-gaming-xbox-feature3.jpg.thumb.319.319.png); }

Command your gaming universe.

WD® Gaming Drive Accelerated for Xbox One™ has the speed, capacity, and portability necessary for extreme gaming performance, delivering ultimate freedom and control so that you can be the ultimate player.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Get Your Game On
With WD® Gaming Drive Accelerated for Xbox One™, you don't have to compromise which games to delete on your console in order to make room for new ones. 1TB1 of storage lets you store up to an additional 25 games3 so that your favorite games are always on hand and ready to be played.4

Accelerate Your Game
Load games up to 50% faster5 with up to an accelerated 400 MB/s2 read speed to help you play faster, go further, and win bigger. Sometimes winning is a game of who gets there first.

Ready. Set. Game.
With an integrated cable, you have total command over your gaming universe and can get playing within minutes. Plug the integrated cable into your Xbox One™, format it as an extended storage device, and you're ready to game.

Gear up with the squad.
Access your gaming multiverse with this portable powerhouse. The WD® Gaming Drive Accelerated for Xbox One™ is light enough to go where you go - and small enough to fit in your pocket, so that you're ready to dominate the gaming landscape at a moment's notice.

Protect the Realm
Not only are you protected by the built-to-last rubber-bumper framing, the drive comes with a 3-year limited warranty so that you can rest easy and battle hard.

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.0
คอนเน็กเตอร์
USB-A
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • Xbox One™
ขนาด (L x W x H)
95mm x 67mm x 10mm
ภายในกล่อง
  • WD® Gaming Drive Accelerated for Xbox One™
  • Quick Install Guide
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

Software Bundles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
WDBA4V5000AWB-WESN
1 TB
WDBA4V0010BWB-WESN
500 GB
WDBA4V5000AWB-WESN
1 TB
WDBA4V0010BWB-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. As used for storage capacity, one gigabyte (GB) = one billion bytes and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment.
  2. Based on read speed and internal testing. As used for transfer rate, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second. Performance will vary depending on your hardware and software components and configurations.
  3. Number of games based on a 36GB average per Xbox game. The number of games will vary based on file size, formatting, other programs, and factors.
  4. If game was purchased and loaded from disc, original discs may be required to verify ownership. Internet connection and a Xbox live account required.
  5. Based on internal game load time testing. Performance may vary based on user's hardware and software.