ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD_BLACK P40 Game Drive SSD
จาก WD_BLACK

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY5000ABK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0010BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDBAWY0020BBK-WESN-video-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/desktop/wd-black-p40-game-drive-ssd/featured/wd-black-p40-game-drive-ssd-video.jpg.thumb.319.319.png); }

เล่นเกมในแบบของคุณได้ทุกที่

เหนือกว่าอย่างมีสไตล์ด้วย WD_BLACK P40 Game Drive SSD ที่ทรงพลัง แดชบอร์ด WD_BLACK ที่ดาวน์โหลดได้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบไฟ LED เพื่อประสบการณ์แบบเป็นส่วนตัวในทุกครั้งที่คุณเล่นเกม (เฉพาะ Windows® เท่านั้น) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็วมากในดีไซน์ที่เล็กกะทัดรัดและทนต่อการกระแทก จึงสะดวกสำหรับการพกพาไปในทุกที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จุดประกายให้เกมของคุณ
ปรับแต่งระบบไฟ RGB ของไดรฟ์ของคุณด้วย WD_BLACK  Dashboard (เฉพาะ Windows  เท่านั้น) ที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อแสดงถึงสไตล์ของคุณและทำให้การเล่นเกมทุกครั้งของคุณเป็นแบบส่วนตัว

เร่งการโหลดแบบโอเวอร์ไดรฟ์
เอาชนะคู่แข่งด้วยอินเทอร์เฟซ USB 3.2 Gen2x2 และมีความเร็วสูงสุดถึง 2,000 MB/s2 

เหนือกว่าในทุกที่
แข่งขันและเอาชนะในขณะเดินทางด้วยฟอร์มแฟคเตอร์แบบกะทัดรัดที่พกพาสะดวก เพื่อให้ง่ายต่อการพกพาคลังเกมของคุณไปได้ทุกที่

จัดเก็บได้มากขึ้น เล่นได้มากขึ้น
ติดตั้งเกมล่าสุดที่ใหญ่ที่สุดได้มากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใช้งานด้วยความจุสูงสุด 2 TB1

คว้าอุปกรณ์และไปได้เลย
ไดรฟ์ที่ทนทานและพกพาสะดวกนี้สร้างขึ้นด้วยความแข็งแกร่งของ WD_BLACK  ด้วยโครงสร้างที่ทนต่อแรงกระแทกเมื่อทำตกที่ระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร จึงเหมาะที่จะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บเกมที่พกพาไปได้ทุกที่

เล่นเกมด้วยความมั่นใจ
ความเชื่อถือได้ของ WD_BLACK ยังรองรับด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี3 เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่—การเล่นเกมได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
Sequential Read Performance
2000MB/s
Sequential Write Performance
1950MB/s
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
 • PlayStation™ 5 (เล่นและจัดเก็บเกม PS4™, เก็บถาวรเกม PS5™)
 • Xbox™ Series X|S (เล่นและจัดเก็บเกม Xbox One™, ปรับปรุงการเก็บถาวรเกม Xbox™ Series X|S)
 • PlayStation™ 4 Pro หรือ PS4 พร้อมซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 4.50 ขึ้นไป
 • Xbox One™
 • Windows® 10, 8.1
 • macOS 10.11+
ขนาด (L x W x H)
106.98mm x 50.82mm x 13mm
ภายในกล่อง
 • WD_BLACK™ P40 Game Drive SSD
 • สาย USB Type-C™ ต่อกับ Type-C
 • สาย USB Type-C™ ต่อกับ Type-A
 • คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
WDBAWY5000ABK-WESN
1 TB
WDBAWY0010BBK-WESN
2 TB
WDBAWY0020BBK-WESN
500 GB
WDBAWY5000ABK-WESN
1 TB
WDBAWY0010BBK-WESN
2 TB
WDBAWY0020BBK-WESN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. 1 GB = 1 พันล้านไบต์และ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. อิงตามความเร็วในการอ่าน 1 MB/s = 1 ล้านไบต์ต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เงื่อนไขการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ
 3. โปรดดูรายละเอียดการรับประกันของแต่ละภูมิภาคได้ที่ support.wdc.com