ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} SanDisk Extreme Pro® Portable SSD
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-500G-Z25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-1T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSSDE80-2T00-G25-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/portable/extreme-pro-usb-3-1-ssd/featured/extreme-pro-usb-3-1-ssd-featured3.jpg.thumb.319.319.png); }

สร้างสรรค์ตามความเร่งรีบของชีวิต

SSD แบบพกพา SanDisk Extreme PRO® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี NVMe ของเราให้รวดเร็วดุจสายฟ้า เพื่อเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 1050 MB/วินาที** เพื่อให้คุณย้ายไฟล์ได้เร็วขึ้นและแก้ไขไฟล์ในไดรฟ์ได้โดยตรง เคสที่แข็งแกร่งทนทาน1 ช่วยให้คุณสามารถปกป้องเนื้อหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะพกพาอุปกรณ์ไปที่ใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งไฟล์ได้โดยไม่มีปัญหา เพราะมีพื้นที่จัดเก็บถึง 2 TB* สำหรับไลบรารีเนื้อหาทั้งหมดในอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ไม่ว่าคุณจะทำงานด้วยพีซีหรือเครื่อง Mac™ ที่มีคอนเน็กเตอร์ USB Type C และ Type-A3 ทำให้ Extreme PRO® SSD รองรับการทำงานในแบบของคุณและรวดเร็วตามสั่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพการทำงานรวดเร็ว
SanDisk Extreme Pro ยกระดับเทคโนโลยี NVMe ของเราให้ทำงานรวดเร็วดุจสายฟ้าเพื่อมอบความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 1050 MB/วินาที** และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากอินเทอร์เฟซ USB 3.1 Gen 2** ดังนั้นคุณจึงสามารถแก้ไขข้อมูลในไดรฟ์ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถตัดต่อไฟล์แบบเต็มเฟรมโดยไม่ถูกขัดจังหวะ ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาและช่วยให้ไม่เปลืองเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ออกแบบให้แข็งแกร่งทนทานด้วยวัสดุพิเศษโดยเฉพาะ
ออกแบบให้แข็งแกร่งทนทานด้วยโครงอลูมิเนียมหล่อพิเศษเพื่อปกป้ององค์ประกอบหลักของ SSD และกระจายความร้อนได้ดี หุ้มด้วยยางซิลิโคนที่ทนทานเพื่อให้การปกป้องได้เป็นอย่างดี โดยมีมาตรฐาน IP55 สำหรับกันน้ำและกันฝุ่น1

สูงสุด 2 TB
มืออาชีพด้านงานสร้างสรรค์ตระหนักดีถึงคุณค่าของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ด้วยความจุสูงสุด 2 TB*คุณจึงมีพื้นที่จัดเก็บมากพอสำหรับไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องใช้ทำหรือส่งงาน

ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
Extreme PRO® SSD มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทำให้คุณไม่สามารถพกพาเนื้อหางานไปได้ทุกที่อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างเมืองหรือเดินทางไปต่างประเทศ

เข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์
Extreme PRO® SSD สามารถทำงานร่วมกับพีซีและเครื่อง Mac™ ได้ทันทีที่นำออกจากกล่องและต่อสาย USB Type C และ Type A3 เพื่อให้ง่ายในการเริ่มทำงานและการทำงานต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์

กันน้ำ
ตรงตามมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น IP551

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี
วางใจได้ด้วยการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนาน 5 ปีที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ SanDisk® อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชภายใต้แบรนด์ชั้นนำ

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
500 GB
อินเทอร์เฟซ
USB 3.1 Gen 2
คอนเน็กเตอร์
USB-C
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • คอมพิวเตอร์พีซี เครื่อง Mac โดยไม่ต้องใช้ไดร์เวอร์
  • เข้ากันได้กับ Windows 10, Windows 8, Windows® 7 และ Mac OS 10.9+
ขนาด (L x W x H)
110.26mm x 57.34mm x 10.22mm
Sequential Read Performance
1050MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

500 GB
SDSSDE80-500G-Z25
1 TB
SDSSDE80-1T00-G25
2 TB
SDSSDE80-2T00-G25
500 GB
SDSSDE80-500G-Z25
1 TB
SDSSDE80-1T00-G25
2 TB
SDSSDE80-2T00-G25

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

รหัสผ่านสำหรับการป้องกันไฟล์ของคุณ

ซอฟท์แวร์ SanDisk SecureAccess เปิดทางให้คุณสร้างโฟลเดอร์การป้องกันด้วยรหัสผ่านบนไดร์ฟของคุณเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

*1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ และ 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์ ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่านี้
** ความเร็วในการอ่านสูงสุด 1050 MB/วินาที ความเร็วในการเขียนอาจต่ำกว่านี้ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงขึ้นอยู่กับความจุของไดรฟ์ อุปกรณ์โฮสต์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์
1. IEC 60529 IP55: ผ่านการทดสอบการทนต่อน้ำที่ไหลผ่าน (30 kPa) เป็นเวลา 3 นาที การสัมผัสถูกฝุ่นในปริมาณหนึ่งจะไม่รบกวนการทำงาน 
2. การป้องกันด้วยรหัสผ่านใช้การเข้ารหัส AES 128 บิตและรับรองโดย Windows® 7, Windows 8, Windows 10 และ macOS v10.9+ (ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ Mac โปรดดูที่ www.SanDisk.com/SecureAccess)
3. พร้อมสาย USB Type C และสาย Type A
4. ดูที่ www.sandisk.com/wug