ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} การ์ด SanDisk Extreme SD UHS-I
จาก SanDisk

 • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
 • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVT-032G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXV2-064G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVA-128G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader-w-camera.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXVV-256G-GNCIN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-uhs-i-sd/lifestyle/sandisk-extreme-uhs-i-sd-reader.jpg.thumb.319.319.png); }

เหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอ 4K UHD และการถ่ายภาพเร็วต่อเนื่องตามลำดับ

การ์ดหน่วยความจำ SanDisk Extreme® SD UHS-I ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อบันทึก ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุด 180 MB/s6® ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี SanDisk™ QuickFlow8(64GB - 256 GB) จับคู่กับ SanDisk® Professional PRO-READER SD และ microSD™ เพื่อให้บรรลุความเร็วสูงสุด (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ด้วยความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุด 130 MB/s6 และความเร็วในการบันทึก UHS speed Class 3 (U3)2 คุณจึงพร้อมที่จะถ่ายวิดีโอ 4K UHD ความละเอียดสูงที่สวยงามน่าทึ่งได้โดยไม่สะดุด1 นอกจากนี้ อุปกรณ์นี้ยังสร้างขึ้นให้ทนทานโดยทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง กันน้ำ กันกระแทก และสภาวะการใช้งานหนักหน่วง ดังนั้นคุณจึงวางใจได้เมื่อต้องพกพาอุปกรณ์ไปไหนต่อไหน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานของคุณ
ด้วยเทคโนโลยี SanDisk  QuickFlow™ (64 GB - 256 GB) การ์ดนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากสื่อบันทึกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุดถึง 180 MB/s6 จับคู่กับการ์ด SanDisk  Professional PRO-READER SD และ microSD™ เพื่อบรรลุความเร็วสูงสุด (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุด 130 MB/s
ด้วยความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุด 130 MB/s6 การ์ดนี้จึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่มีกิจกรรม โดยไม่ทำให้เกิดการสะดุด

เหมาะสำหรับวิดีโอ 4K UHD
บางครั้งความเร็วคือสิ่งที่คุณต้องการ การ์ด SanDisk Extreme  SD™ UHS-I มอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้คุณสามารถถ่ายวิดีโอ 4K UHD ได้อย่างต่อเนื่องและสวยงามน่าทึ่ง1

ความทนทานที่คุณวางใจได้
สร้างและผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง3 การ์ด SanDisk Extreme SD™ UHS-I สามารถทนต่ออุณหภูมิร้อนจัดเย็นจัด กันน้ำ กันกระแทก และกันรังสีเอ็กซ์

เรียกคืนรูปถ่ายที่คุณเผลอลบไปได้
พร้อมนำเสนอซอฟต์แวร์การกู้คืนข้อมูล RescuePRO® Deluxe ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนรูปถ่ายที่คุณเผลอลบไปโดยไม่ได้ตั้งใจ5

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
32 GB
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
 • Compatible with SanDisk SD UHS-I Card Reader for speeds up to 90MB/s6
ขนาด (L x W x H)
31.92mm x 23.91mm x 2.17mm
Sequential Read Performance
Up to 100MB/s
Sequential Write Performance
Up to 60MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

32 GB
SDSDXVT-032G-GNCIN
64 GB
SDSDXV2-064G-GNCIN
128 GB
SDSDXVA-128G-GNCIN
256 GB
SDSDXVV-256G-GNCIN
32 GB
SDSDXVT-032G-GNCIN
64 GB
SDSDXV2-064G-GNCIN
128 GB
SDSDXVA-128G-GNCIN
256 GB
SDSDXVV-256G-GNCIN

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

RescuePRO

การ์ดมาพร้อมกับข้อเสนอการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูล RescuePRO Deluxe ซอฟต์แวร์นี้ทำให้สามารถกู้คืนไฟล์ได้อย่างรวดเร็วจากการลบทิ้งอย่างไม่ตั้งใจ (จำเป็นต้องดาวน์โหลด)

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

 1. การรองรับ Full HD (1920 x 1080) และ 4K UHD (3840 x 2160) อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ คุณสมบัติของไฟล์ และปัจจัยอื่นๆ โปรดดูที่ www.sandisk.com/HD
 2. UHS Speed Class 3 นำเสนอประสิทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบันทึกวิดีโอระดับ 4K UHD ด้วยอุปกรณ์โฮสต์ที่เปิดใช้งาน UHS ความเร็ว UHS Video Speed Class 30 (V30) รองรับอัตราการถ่ายวิดีโอคงที่ 30 MB/s โดยกำหนดตัวเลือกสมรรถนะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์ด้วยอุปกรณ์โฮสต์ที่เปิดใช้งาน UHS โปรดดูที่ www.sdcard.org/consumers/speed
 3. เฉพาะการ์ดเท่านั้น โปรดดูที่บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือไปที่ www.sandisk.com/proof เพื่อทราบข้อมูลและข้อจำกัดเพิ่มเติม
 4. รับประกัน 30 ปีในประเทศเยอรมนี แคนาดา และภูมิภาคที่ไม่ครอบคลุมการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ดูที่ www.sandisk.com/wug
 5. ต้องลงทะเบียน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 6. บางอุปกรณ์ไม่รองรับ SDXC โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ [256 GB] ความเร็วในการอ่านสูงสุด 180 MB/s ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้มีความเร็วสูงกว่า UHS-I 104 MB/s โดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้และมีความเร็วถึงระดับดังกล่าว ความเร็วในการเขียนสูงสุด 130 MB/s อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ เงื่อนไขการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1MB=1,000,000 ไบต์ [128 GB] ความเร็วในการอ่านสูงสุด 180 MB/s ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้มีความเร็วสูงกว่า UHS-I 104 MB/s โดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้และมีความเร็วถึงระดับดังกล่าว ความเร็วในการเขียนสูงสุด 90 MB/s อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ เงื่อนไขการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1MB=1,000,000 ไบต์[64 GB] ความเร็วในการอ่านสูงสุด 170 MB/s ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้มีความเร็วสูงกว่า UHS-I 104 MB/s โดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้และมีความเร็วถึงระดับดังกล่าว ความเร็วในการเขียนสูงสุด 80 MB/s อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ เงื่อนไขการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์ [32 GB] ความเร็วในการอ่านสูงสุด 100 MB/s ความเร็วในการเขียนสูงสุด 60 MB/s อ้างอิงตามการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพอาจลดลง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์  1 MB=1,000,000 ไบต์
 7. 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการใช้งานจริงจะน้อยกว่านี้
 8. เทคโนโลยี SanDisk® QuickFlow™ มีให้ในรุ่นความจุ 64 GB, 128 GB และ 256 GB เท่านั้น
 9. รับประกัน 30 ปีในประเทศเยอรมนี แคนาดา และภูมิภาคที่ไม่ครอบคลุมการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ดูที่ การรับประกัน | Western Digital