ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} การ์ด SanDisk Extreme PRO® SDHC™ และการ์ด SDXC™ UHS-II
จาก SanDisk

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-032G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-064G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature1.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-2{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature3.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-bg-img-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._SDSDXDK-128G-GN4IN-featuredAssets-thumbnail-3{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/memory-cards/extreme-pro-uhs-ii-sd/featured/extreme-pro-uhs-ii-sd-feature4.jpg.thumb.319.319.png); }

เก็บทุกเฟรมที่น่าตื่นเต้น

บันทึกทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยวิดีโอคุณภาพเยี่ยมในระดับ 8K, 4K และ Full HD พร้อมการ์ดหน่วยความจำ SD™ ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แตะเพื่อเข้าสู่ประสิทธิภาพระดับโปร
ช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอมืออาชีพล้วนต้องการอุปกรณ์ระดับโปรเพื่อจัดการกับทุกขั้นตอนที่มีเงื่อนไขสูงในการถ่ายทำ การ์ด SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II มอบประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นที่มืออาชีพต้องการเพื่อลดความยุ่งยากในทุกขั้นตอนของโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ ตั้งแต่งานก่อนการถ่ายทำไปจนถึงงานหลังการถ่ายทำ

ความเร็วในการอ่านสูงสุด 300 MB/s และความเร็วในการเขียนสูงสุด 260 MB/s1
เพื่อประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานภายหลังการถ่ายทำ การ์ด SanDisk Extreme PRO SDHC และ SDXC UHS-II จะมอบความเร็วในการถ่ายโอนที่สูงเป็นพิเศษถึง 300MB/s1 ความเร็วในการเขียนสูงสุด 260 MB/s1 จัดการการถ่ายภาพแบบเร็ว โหมด Sequential Burst และการถ่ายภาพแบบ RAW+JPEG ได้อย่างง่ายดาย

ถ่ายวิดีโอที่มีคุณภาพเทียบเท่าภาพยนตร์ในระดับ 8K และ 4K3
ด้วยมาตรฐานระดับ V90 และ UHS Speed Class 3 (U3)4 การ์ด SanDisk Extreme PRO UHS-II จึงสามารถถ่ายภาพได้ไม่สะดุดด้วยคุณภาพเยี่ยมในระดับ 8K, 4K และ Full HD3 มาตรฐานความเร็วนี้จึงทำให้การ์ดหน่วยความจำนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่างภาพมืออาชีพที่บันทึกภาพกีฬาเอ็กซ์ตรีมและกิจกรรมที่รวดเร็วอื่นๆ

ออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง
การ์ด SanDisk Extreme PRO SDHC and SDXC UHS-II มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระแทก ทนทานต่ออุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด กันน้ำ กันรังสีเอ็กซ์7 คุณจึงเพลิดเพลินกับการผจญภัยได้โดยไม่ต้องกังวลกับความทนทานของการ์ดหน่วยความจำ

กู้คืนไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ RescuePRO® Deluxe
การ์ดนี้มาพร้อมข้อเสนอให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูล RescuePRO Deluxe5  ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถกู้คืนไฟล์ได้อย่างรวดเร็วจากการลบทิ้งอย่างไม่ตั้งใจ (จำเป็นต้องดาวน์โหลด)

จาก SanDisk แบรนด์ที่มืออาชีพไว้วางใจ
ช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอ HD ระดับมืออาชีพต้องพึ่งพาพลัง ประสิทธิภาพ ความจุ และความเชื่อถือได้ของนวัตกรรมล่าสุดของ SanDisks เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำลังการผลิตอันเนื่องมาจากปัญหาที่เกี่ยวกับการ์ด ด้วยเหตุนี้ ช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอมืออาชีพจึงไว้วางใจหน่วยความจำของ SanDisk® เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
32 GB
Form Factor
SDHC
ความสามารถใช้งานร่วมกัน
  • สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์โฮสต์ที่รองรับ SDHC/SDXC โฮสต์ที่รองรับ UHS-II หรือตัวอ่าน SanDisk UHS-II ที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพของ UHS-II
ขนาด (L x W x H)
2.17mm x 23.91mm x 31.92mm
Sequential Read Performance
Up to 300MB/s
Sequential Write Performance
Up to 260MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

32 GB
SDSDXDK-032G-GN4IN
64 GB
SDSDXDK-064G-GN4IN
128 GB
SDSDXDK-128G-GN4IN
32 GB
SDSDXDK-032G-GN4IN
64 GB
SDSDXDK-064G-GN4IN
128 GB
SDSDXDK-128G-GN4IN

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

  1. 300 MB/sn’ye kadar okuma/aktarım hızı. 260 MB/sn’ye kadar yazma/çekim hızı. Dahili teste dayanır; performans barındırma cihazına göre farklılık gösterir. Tam performans için SanDisk UHS-II Okuyucu gerekir. 1 MB = 1.000.000 bayt.
  2. GB = 1.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolaması daha azdır.
  3. Full HD video (1920 x 1080), 4K (4096x2160), 8K (7680x4320) ve 3D video desteği barındırma cihazına, dosya özelliklerine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Bkz: www.sandisk.com/HD
  4. UHS Hız Sınıfı 3 (U3) ve Video Hız Sınıfı V90 (V90), UHS destekli barındırma cihazları ile gerçek zamanlı video kaydını desteklemek için tasarlanan performans seçeneklerini belirler. Daha fazla ayrıntı için bkz. www.sdcard.org/consumers/speed.
  5. Kayıt gereklidir; koşullar ve şartlar uygulanır.
  6. Almanya, Kanada ve ömür boyu garantinin geçerli olmadığı bölgelerde 30 yıl garanti. Bkz. www.sandisk.com/wug
  7. Yalnızca kart. Ek bilgiler ve kısıtlamalar için ürün ambalajını ve www.sandisk.com/proof adresini inceleyin.