ชิ้นส่วน#: {{currentSku}} WD Green™ SATA SSD M.2 2280
จากWestern Digital

  • {{volumePrice.minQuantity}}+ {{volumePrice.amountFormatted}} /ต่อชิ้น
  • {{inventory.prices.maxQuantity}}+ ขอใบเสนอราคา

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.list.amount, inventory.prices.list.currency)}}

{{formatPrice(inventory.prices.sale.amount, inventory.prices.sale.currency)}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

มีสินค้าในสต็อก: {{inventory.stockLevel}} โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง ไม่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|

Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Actual Price {{inventory.prices.list.amountFormatted}}

Offer Price {{inventory.prices.sale.amountFormatted}} / {{inventory.prices.sale.billingPlanName}}

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

พร้อมวางจำหน่ายโดยประมาณ :
โปรดป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง

{{customPromotionInfo.ctaLabel}} {{customPromotionInfo.ctaLabel}}

รับประกันการคืนเงินใน 30 วัน

|
.product-img-carousel .splide__slide{ background-color: #f7f7f7!important; } .splide--nav>.splide__slider>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active, .splide--nav>.splide__track>.splide__list>.splide__slide.is-active{ border:none; } .slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; } #thumbnail-slider .splide__slide button { width:100%; height:100%; } product-bg-image { background-size:cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; } .product-image-thumbnail { background-position: center center; } .webp .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS120G2G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS120G2G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS240G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS240G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-0{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-txtimgfullbleed.jpg.thumb.319.319.png); } .webp .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.webp); } .jpg .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.1280.1280.jpg); } .no-webp .splide__slide.is-active ._WDS480G3G0B-featuredAssets-bg-img-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.1280.1280.png); } .webp ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.webp); } .jpg ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.wdthumb.319.319.jpg); } .no-webp ._WDS480G3G0B-featuredAssets-thumbnail-1{ background-image: url(/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-green-ssd/featured/wdgreenssd-feature2.jpg.thumb.319.319.png); }

เร่งการทำงานประจำวันด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD

ยกระดับพีซีและแล็ปท็อปอย่างเห็นได้ชัดด้วย WD Green SATA SSDs – ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและปรับปรุงการตอบสนองของระบบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เปิดการทำงานของแอปได้รวดเร็ว
แอปพลิเคชันที่คุณใช้งานทุกวันจะเปิดการทำงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณใช้ WD Green SATA SSD – ซึ่งช่วยทำให้การทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีโซลิดสเตตที่วางใจได้
WD Green SSD ช่วยเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย – เทคโนโลยีโซลิดสเตตจึงทำให้ชิ้นส่วนภายในไม่มีการเคลื่อนที่

ใช้พลังงานน้อยกว่าย่อมดีกว่า
WD Green SSD ใช้พลังงานต่ำจากระบบของคุณ และนี่ย่อมเป็นผลดีต่อ’อายุแบตเตอรี่ในแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถือ

ฟื้นฟูพีซีของคุณ
การเพิ่ม WD Green SSD ลงในแล็ปท็อปหรือพีซีเดสก์ท็อปของคุณจะสามารถเร่งเวลาการเริ่มต้นทำงานของคุณและเร่งการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ

แหล่งทรัพยากรออนไลน์
ดาวน์โหลดแดชบอร์ด WD SSD ได้ฟรีเพื่อติดตามสภาวะของไดรฟ์ของคุณ’ หรือดาวน์โหลดและติดตั้ง Acronis® True Image™ WD Edition เพื่อโคลนไดรฟ์เก่าของคุณลงใน WD SSD ได้อย่างปลอดภัย

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนานสามปี
WD Green SSD รวมการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนานสามปี และมั่นใจไปกับความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้จากประสบการณ์ยาวนานหลายปีของ WD

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ความจุ
120 GB
อินเทอร์เฟซ
SATA III
ขนาด (L x W x H)
80mm x 22mm x 1.5mm
Sequential Read Performance
545MB/s
.slide-elements{ max-height:0; transition: all 0.6s ease-in-out; } .accordion-open .slide-elements{ max-height:600px; margin-bottom:22px; } .pts-accordion-btn:after { content: ''; background: white; height: 10px; width: 22px; position: absolute; }

หมายเลขผลิตภัณฑ์

120 GB
WDS120G2G0B
240 GB
WDS240G3G0B
480 GB
WDS480G3G0B
120 GB
WDS120G2G0B
240 GB
WDS240G3G0B
480 GB
WDS480G3G0B

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

Western Digital Dashboard

The Western Digital Dashboard helps users maintain peak performance of the Western Digital SSD in Windows operating systems with a user-friendly graphical interface for the user. The Western Digital Dashboard includes tools for analysis of the disk (including the disk model, capacity, firmware version, and SMART attributes) and firmware updates.

Learn more

การจัดอันดับและรีวิว

การเปิดเผยข้อมูล

ส่วนประกอบและภาพที่แสดงอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะ ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด และข้อมูลทั่วไปอื่นใดที่มี แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด การออกแบบ การกำหนดราคา ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การมีวางจำหน่าย และขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่มีข้อผูกพัน